Hjem
Det medisinske fakultet

Forskning under utdanningen

Lurer du på om du vil jobbe med forskning etter endt utdanning? Kanskje ta en doktorgrad? Det er flere muligheter for å teste om forskning er noe for deg samtidig som du studerer hos oss.

Hovedinnhold

Forskerlinjen

Forskerlinjen er et spesialtilbud for en gruppe lege- og tannlegestudenter (inntil 10%) som har interesse for medisinsk forskning og som kan tenke seg å forske parallellt med studiene. Studentene på forskerlinjen følger et ordinært lege- eller tannlegestudium. Spesialtilbudet ved forskerlinjen består i at disse studentene i tillegg får en organisert forskeropplæring og utfører egen forskningsaktivitet med skriving av forskningsoppgave som kan være starten på en ph.d.-grad.

Les mer om forskerlinjen.

Kom i kontakt med forskerne ved fakultetet

Du kan også kontakte en av fakultetets forskningsgrupper direkte, for en uformell prat om hva forskning går ut på, eventuelt hvordan du kan bidra i forskningsprosjekt uten å være tilknyttet forskerlinjen. Kontaktinfo finner du i tabellen under.

Hvis du er interessert i andre forskningsområder som ikke finnes i tabellen, kan du ta kontakt med Ramune.Midttveit@uib.no som kan hjelpe deg med å komme i kontakt med relevante forskningsmiljø. 

NavnStillingFagområde
Ileana CristeaPostdoktorCellulær og molekylær nevrobiologi, farmakologi, utvikling av målrettet terapi, persontilpasset terapi og sjedne genetiske øyesykdommer.
Anders MolvenProfessorForsker på molekylære mekanismer bak utvikling av sykdommer i bukspyttkjertelen, slik som diabetes, kreft og kronisk pankreatitt. Forsker på rollen til ulike genetiske varianter i sykdomsutviklingen. 
Marc VaudelForskerDatavitenskap brukt innen metabolske sykdommer som rammer barn, slik som diabetes. Forsker i grenselandet mellom grunnforskning og klinisk anvendelse. Bruk av store registre. 
Silje SkredeProfessorUlike aspekter av legemiddelbruk - virkningsmekanismer, bivirkninger og persontilpasset behandling. Forsker på forebygging av bivirkninger etter bruk av legemidler. 
Mirey AlfarahPostdoktorForsker på utvikling av farmasiundervisning, pasienttrygghet ved legemiddelbruk, bygge kunnskap, holdninger og ferdigheter som gir trygg og effektiv bruk av legemidler i samfunnet.
Julia RomanowskaBioinformatikerData visualisering, dataanalyse, biostatistikk, bruk av genetiske, epigenetiske og registerdata i forskning. 
Simon DankelProfessorForskning innen fedme og type 2 diabetes ved å studere fysiologiske, cellebiologiske og molekylære endringer, rollen til enkeltgen i fettlagring og insulinresistens, rollen til genvarianter i respons til behandling. Studerer kostholds- og livsstilsstrategier som gir bedre metabolsk helse på lang sikt. 

Stefán Hjörleifsson

FørsteamanuensisMedisinsk overaktivitet (overutredning, overdiagnostikk og overbehandling) og tiltak for å motvirke overaktivitet for at pasientene ikke skal bli skadet. Forskning på kliniske beslutninger og klinisk epidemiologi, samarbeid med primærhelsetjenesten. 

Sommerstipend for forskning

I samarbeid med Norsk medisinstudentforening lyser fakultetet hvert år ut sommerstipend til medisinstudenter som ønsker å prøve seg på forskning i sommermånedene. Informasjon ligger på medisinstudiets Mitt UiB-side, og utlysningen annonseres gjennom kunngjøring på denne siden tidlig i vårsemesteret.

Mulighetsreisen - seminarserie studieåret 2023-24

Våren 2024 tilbyr Det medisinske fakultet en seminarserie om forskning for alle studenter ved fakultetet. Følg med på Mitt UiB, nettsidene og Facebook/Instagram for annonsering om de ulike arrangementene. Det vil bli servert pizza - så bli med, bli klokere og bli mett!