Hjem
Det medisinske fakultet

Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet

Forskerlinjen er et spesialtilbud for en gruppe lege- og tannlegestudenter (inntil 10%) som har interesse for medisinsk forskning og som kan tenke seg å forske parallellt med studiene.

Deltakere ved Voss-seminaret 2019
Deltakere ved kick-off seminar på Voss - november 2019
Foto/ill.:
Fleischers hotell

Hovedinnhold

Studentene på Forskerlinjen følger et ordinært lege- eller tannlegestudium. Spesialtilbudet ved Forskerlinjen består i at disse studentene i tillegg får en organisert forskeropplæring og utfører egen forskningsaktivitet med skriving av forskningsoppgave som kan være starten på en ph.d.-grad.

Studentene blir tatt opp ved Forskerlinjen andre året etter opptak på ordinært studium. Forskerlinjen innebærer at den normerte studietiden på 5 og 6 år forlenges med 1 år, til hhv 6 og 7 år. Forskerlinjen baserer seg på arbeid med forskning på full tid i 1 år, samt forskningsarbeid tilsvarende 0,2 årsverk per år parallelt med ordinært studium. Total mengde forskningsarbeid for studenter ved Forskerlinjen utgjør dermed 2 årsverk, men vil ofte være mer omfattende.

Fullført Forskerlinje gir 120 studiepoeng.

Forskerutdanningen på Forskerlinjen er så omfattende at man ved avsluttet studium har dekket kravene til slik utdanning innenfor ph.d.- programmet, og det er ikke nødvendig med ytterligere formell forskeropplæring for ph.d.- kandidater med fullført Forskerlinje.