Hjem
Det medisinske fakultet

Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet

Forskerlinjen er et spesialtilbud for en gruppe lege- og tannlegestudenter (inntil 10%) som har interesse for medisinsk forskning og som kan tenke seg å forske parallellt med studiene.

Oppgavedag
Mingledag/oppgavepresentasjonsdag 2022
Foto/ill.:
Marianne Heldal Stien

Hovedinnhold

Studentene på forskerlinjen følger et ordinært lege- eller tannlegestudium. Spesialtilbudet ved forskerlinjen består i at disse studentene i tillegg får en organisert forskeropplæring og utfører egen forskningsaktivitet med skriving av forskningsoppgave som kan være starten på en ph.d.-grad.

Studentene blir tatt opp ved forskerlinjen andre året etter opptak på ordinært studium. Forskerlinjen innebærer at den normerte studietiden på 5 og 6 år forlenges med 1 år, til hhv. 6 og 7 år. Forskerlinjen baserer seg på arbeid med forskning på full tid i 1 år, samt forskningsarbeid tilsvarende 0,2 årsverk per år parallelt med ordinært studium. Total mengde forskningsarbeid for studenter ved forskerlinjen utgjør dermed 2 årsverk, men vil ofte være mer omfattende.

Fullført forskerlinje gir 120 studiepoeng.

Forskerutdanningen på forskerlinjen er så omfattende at man ved avsluttet studium har dekket kravene til slik utdanning innenfor ph.d.- programmet, og det er ikke nødvendig med ytterligere formell forskeropplæring for ph.d.- kandidater med fullført forskerlinje som velger å gå direkte videre med en ph.d. etter studiet.