Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
FOrskningsprosjekt

Frisklivssentralen - Virker det, hvordan virker det og hvorfor virker det?

I mars starter Universitetet i Bergen i samarbeid med Universitetet i Agder et forskningsprosjekt sammen med Frisklivssentralen.

Frisklivstudien logo

Hovedinnhold

Frisklivssentralen har i flere år hatt tilbud i flere kommuner over hele landet. Frisklivssentralen er et kommunalt tilbud som har kompetanse innen levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og psykisk helse. Hos frisklivssentralen gis det tilbud om levevaneendring til ulike grupper i befolkningen.

Vil rekruttere både voksne og barn
I mars starter Universitetet i Bergen i samarbeid med Universitetet i Agder, en kontrollert klinisk studie sammen med Frisklivssentralen. Forskningsprosjektet er støttet av Norges forskningsråd.  I første omgang er det voksne pasienter som rekrutteres til studien, men i løpet av sommeren eller høsten skal man også rekruttere barn og familier. Det skal inkluderes rundt 200 voksne til studien, og noen færre barn/familier.

Livskvalitet, mestring og selvtillit
Fokuset er å skape glede over aktivitet og evne til å akseptere sin egen kropp.  Livskvalitet, mestring og selvtillit er aktuelle utkommemål for studien. I studien gjøres tiltak (intervensjoner) i 6 måneder, og man ser også på langtidseffekter etter 2 år. Man prøver å få et representativt utvalg med i studien.  Kontrollgruppen er ventelistepasienter, det vil si at de alle vil få det tilbudet som frisklivssentralen gir, men for noen med en liten utsettelse.

Eivind Meland leder prosjektet
Prosjektleder for studien er professor Eivind Meland. Med seg har han også postdoktor Eirik Abildsnes, stipendiat Gro Samdal og førsteamanuensis Thomas Mildestveit. Fra Universitetet i Agder er det førsteamanuensis Tonje Stea som er med i gruppen.