Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Ny studie

Magnesium kan beskytte mot hoftebrudd

Drikkevann med relativt høy konsentrasjon av magnesium beskytter mot hoftebrudd, viser resultater i en studie fra Folkehelseinstituttet og UiB.

Hovedinnhold

Det er stor variasjon i kvaliteten på drikkevannet i Norge. Forskerne i denne studien antok at enkelte komponenter - for eksempel magnesium og kalsium - kunne ha noe med utvikling av beinstyrke å gjøre. Mengden av disse komponentene varierer fra område til område. Forskerne ville derfor undersøke om det var en sammenheng mellom konsentrasjonene av magnesium og kalsium i drikkevann og forekomst av hoftebrudd.

Resultatene fra studien"Nationwide data on municipal drinking water and hip fracture: Could calcium and magnesium be protective?" viser at magnesium beskyttet mot hoftebrudd for både menn og kvinner. Forskerne fant ingen uavhengig beskyttende effekt av kalsium.

Studien ble gjort i samarbeid med Universitetene i Bergen, Tromsø, Trondheim og Oslo, og flere av forfatterne er eller har vært tilknyttet Institutt for global helse og samfunnsmedisin: Cecilie Dahl, Grethe Tell, Tone Kristin Omsland og Kristin Holvik. 

Les hele saken på Folkehelseinstituttets nettsider.