Home
Department of Global Public Health and Primary Care

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny studie

Magnesium kan beskytte mot hoftebrudd

Drikkevann med relativt høy konsentrasjon av magnesium beskytter mot hoftebrudd, viser resultater i en studie fra Folkehelseinstituttet og UiB.

Main content

Det er stor variasjon i kvaliteten på drikkevannet i Norge. Forskerne i denne studien antok at enkelte komponenter - for eksempel magnesium og kalsium - kunne ha noe med utvikling av beinstyrke å gjøre. Mengden av disse komponentene varierer fra område til område. Forskerne ville derfor undersøke om det var en sammenheng mellom konsentrasjonene av magnesium og kalsium i drikkevann og forekomst av hoftebrudd.

Resultatene fra studien"Nationwide data on municipal drinking water and hip fracture: Could calcium and magnesium be protective?" viser at magnesium beskyttet mot hoftebrudd for både menn og kvinner. Forskerne fant ingen uavhengig beskyttende effekt av kalsium.

Studien ble gjort i samarbeid med Universitetene i Bergen, Tromsø, Trondheim og Oslo, og flere av forfatterne er eller har vært tilknyttet Institutt for global helse og samfunnsmedisin: Cecilie Dahl, Grethe Tell, Tone Kristin Omsland og Kristin Holvik. 

Les hele saken på Folkehelseinstituttets nettsider.