Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Masterprogram

Masterprogram ved IGS

Lurer du på hvordan du kan bli med på å forsterke faglig fellesskap og forståelse mellom helsefagene? Ønsker du kompetanseheving og kvalifisering for oppgaver innen utdanning, fagutvikling, ledelse eller offentleg forvaltning, eller vil du videre på et doktorgradsstudium?

Mastergradsstudiet har ved sin tverrfaglige og profesjonsovergripende profil til hensikt å forsterke faglig fellesskap og forståelse mellom helsefagene, og bidra til kompetanseheving i de enkelte faglige spesialiseringene.

Gjennom en felles studiedel skal studentene få innsikt i helsefagene sin teori- og verdigrunnlag og kjennskap til grunnleggende prinsipper for vitenskapsteori og forskningsmetode. Studiet skal på den måten stimulere til tverrfaglig utveksling og utvikling av kompetanse. Samtidig blir det vektlagt fordypning og refleksjon innen sentrale fagspesifikke temaområder med utgangspunkt i fagidentitet og særtrekk ved den enkelte studieretning. På grunnlag av dette skal studentene under veiledning være i stand til å gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid i form av en masteroppgave.

Masterprogram

Vi tilbyr ulike masterutdanninger innenfor flere fagområder på instituttet.

 

Opptak

Du søker opptak gjennom søknadsweb

Neste ordinære søknadsfrist er 15. April

For master i manuellterapi og helseledelse gjelder egne søknadsfrister, se programbeskrivelse for mer informasjon.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker å få mer informasjon?

Ta kontakt med oss på studie@igs.uib.no eller tlf: 55586100