Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Biostatistikk og dataanalyse - BIOS

Kjernefasiliteten for biostatistikk og dataanalyse arbeider for å heve den metodologiske kvaliteten på forskningen og forskningssøknader ved Det medisinske fakultet.

Grafisk illustrasjosbilde av biostatistikk
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

I tillegg skal kjernefasiliteten bidra til større forskningsaktivitet i miljøer som trenger metodestøtte. Dette vil øke antall publikasjoner av høy kvalitet fra Det medisinske fakultet.

Kjernefasiliteten vil betjene fakultetets forskere med biostatistisk prosjektstøtte inklusive tilrettelegging og analyse av registerdata, biobankbaserte data og tyngre datasett fra kliniske og epidemiologiske studier. Kjernefasiliteten skal spesielt gi hjelp til bruk og etablering av sikre dataløsninger for data som ikke omfattes av datatjenestene fra Helse Vest IKT.

Følgende tjenester vil spesielt vektlegges:

  • bistå med statistisk og juridisk støtte til søknadsarbeid
  • gi anbefalinger om bruk av statistiske metoder, programvare og utstyr
  • utvikle systemer for sikker lagring, sporing og analyse av forskningsdata
  • bidra til å gjøre data fra helseregistre og helseundersøkelser tilgjengelige
  • gi innledende statistisk bistand til prosjekter
  • kvalitetssikre analyser for andre
  • sikre langsiktig analysehjelp for tyngre prosjekter
  • tilby fast statistikerstøtte over tid til større prosjekter og forskningsgrupper
  • utvikle verktøy for mer spesialiserte analyser
  • utvikle relevant kompetanse i forskningsmiljøene gjennom kurs og workshops