Hjem
Institutt for klinisk psykologi

Avhandlingens tittel

"Tidlig intervensjon og recoveryprosesser ved førsteepisode psykose. En kvalitativ utforsking av ulike perspektiver."

Opponenter

  1. Docent Thomas Mackrill, Københavns Professionshøjskole, Danmark
  2. Docent Alain Topor, Institutionen för social arbete, Stockholms Universitet, Sverige

Leder av komiteen

Postdoktor Eirunn Thun, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB

Åpent for interesserte tilhørere i Teams: https://tinyurl.com/tw8vo7r