Hjem
Institutt for klinisk psykologi

Instituttrådet ved Institutt for klinisk psykologi

Medlemmer 2022/2023

Hovedinnhold

Reidar Jakobsen (instituttleder)
Yngvild Sørebø Danielsen (stedfortreder)


Gruppene A og C er valgt for perioden 01.08.2021 - 31.07.2025
Gruppene B og D er valgt for perioden 01.08.2022 - 31.07.2023

 
Gruppe A

Elisabeth Flo-Groeneboom
Helge Holgersen
Endre Visted


Jon Vøllestad (1.vara)
Bente Storm Mowatt Haugland (2. vara)


Gruppe B

Oda Bugge Kambestad

Katharina Morken (1.vara)

Louise Bruland Bjerrum (2. vara)

 


Gruppe C

Siv Lind

Vivien Aamodt (1.vara)
Bente Haktorson (2.vara)

 


Gruppe D

Kari Eggen Hammerhaug

Saga Bratvold

 

Wendy Jiang (vara)