Hjem
Institutt for klinisk psykologi

Instituttrådet ved Institutt for klinisk psykologi

Medlemmer 2021/2022

Hovedinnhold

Reidar Jakobsen (instituttleder)
Yngvild Sørebø Danielsen (stedfortreder)


Gruppene A og C er valgt for perioden 01.08.2021 - 31.07.2025
Gruppene B og D er valgt for perioden 01.08.2021 - 31.07.2022

 
Gruppe A

Elisabeth Flo-Groeneboom
Helge Holgersen
Endre Visted


Jon Vøllestad (1.vara)
Bente Storm Mowatt Haugland (2. vara)


Gruppe B

Louise Bjerrum

Kristine Madsø (1.vara)

 


Gruppe C

Siv Lind

Vivien Aamodt (1.vara)
Bente Haktorson (2.vara)

 


Gruppe D

Karen Berger

Phillip Nilssen

 

Mathilde Prate (vara)