Hjem
Institutt for klinisk psykologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk psykologi

- Det er godt kjent at det er viktig for studentene med tett oppfølging for at de skal lykkes i høyere utdanning. Derfor startet vi 1.årsstudent-prosjektet, sier Yael Harlap, visedekan for utdanning, Det psykologske fakultet.
Hvilken type vitenskap er psykologi? Hva mener vi med psykologisk kunnskap?
Student og interessert i tverrfaglighet og veiledning? Da kan du bli studentfasilitator i TVEPS!
Treff i mindre grupper gjør det enklere å finne ut av studenttilværelsen, og kan også føre til mer engasjerte studenter.
Et samfunnsnyttig fakultet med kreativ forskning og undervisning jubilerer. 40-åringen er like populær blant studentene som en veletablert rockestjerne.
Det psykologiske fakultet øker sine søkertall fra Samordna opptak, og særlig går pedagogikk frem. Masterprogrammene ved fakultetet har i tillegg fem programmer i topp-10-listen ved UiB.
Nå vil forskerne finne ut hva du tenker og gjør når det er pandemi.
Semesterstart på Det psykologiske fakultet bød på fjordcruis for norske og utenlandske studenter.
Hvordan få den gode og tydelige historien om forskningen din frem på TV og hvordan få presentert forskningsresultater på en tydelig og forståelig måte?
- Dette vil vi ha mer av! Studentene var glade for å få verktøy til å beskrive kunnskapen og ferdighetene de får med en bachelorgrad i psykologi.
Det psykologiske fakultet ved UiB er eneste psykologiutdanning i Norge med praksismulighet i Sør-Afrika.
Eldre med kognitiv svikt og demenssykdommer er særlig sårbare fordi søvnen deres endres dramatisk. Mer lys skal hjelpe disse pasientene.
– Jeg vil arbeide for at Institutt for klinisk psykologi blir enda mer synlig både innad ved UiB og i samfunnet rundt, sier Åsa Hammar.
Se film om Jørgen Aasen Berget som dro til Cape-Town i Sør-Afrika for å få praksis i psykologstudiet. Samtidig fikk han muligheten til å hjelpe traumatiserte barn og unge.
Conor Douris er bachelorstudent fra Universitetet i Limerick. Han studerer psykologi og sosiologi og spiller i band.
Kunstig dagslys er installert på flere sykehjem i Bergen. Forskerne bak prosjektet DEMLIGHT håper det vil gi de eldre bedre søvn og mindre uro.
– Målet er en enda bedre organisering av arbeidet for alle ansatte og studenter. Da er vi relevante for samfunnet rundt oss og inkluderer brukere, ansatte og studenter i en god dialog.
Stolt dekan sammen med doktorander og æresdoktorer i Muséhagen.

Sider