Hjem
Institutt for klinisk psykologi

Administrativt og teknisk ansatte ved Institutt for klinisk psykologi

Mette Rekk Alsagers bilde

Mette Rekk Alsager

FØRSTEKONSULENT

Institutt for klinisk psykologi

  • +47 55 58 31 98
  • +47 926 99 922

Mette.Alsager@uib.no

Bente Huse Haktorsons bilde

Bente Huse Haktorson

Seniorkonsulent, Psykologisk universitetspoliklinikk, Seksjon for unge og voksne

Institutt for klinisk psykologi

  • +47 55 58 24 96

Bente.Haktorson@uib.no

Siv Marian Linds bilde

Siv Marian Lind

Seniorkonsulent, Psykologisk universitetspoliklinikk, Seksjon for voksne og eldre

Institutt for klinisk psykologi

Siv.Lind@uib.no

Bjørn Olav Telness bilde

Bjørn Olav Telnes

Administrasjonssjef

Institutt for klinisk psykologi

  • +47 55 58 82 87
  • +47 984 12 818

Bjorn.Telnes@uib.no

Vivien Aamodts bilde

Vivien Aamodt

Seniorkonsulent, Psykologisk universitetspoliklinikk, Seksjon for barn og ungdom

Institutt for klinisk psykologi

  • +47 55 58 24 67

Vivien.Aamodt@uib.no