Hjem
Institutt for pedagogikk
Symposium

Symposium i spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk er et etterspurt fagområde i Norge, men mye av forskningen i dag er tett knyttet til praksisfeltet. Fagmiljøet i spesialpedagogikk ved Universitetet i Bergen er opptatt av at dette feltet fortsetter å utvikle seg både teoretisk og praktisk, samtidig som man ivaretar fagområdets historiske grunnlag og utviklingslinjer.

Bilde av undervisning i spesialpedagogikk
Foto/ill.:
Marcus, UiB

Hovedinnhold

Fredag 23. august arrangeres det et minisymposium med ulike presentasjoner som setter søkelys på både idéhistorie og historiske utviklingslinjer innenfor spesialpedagogikk. I tillegg til presentasjonene vil symposiet gi rom for samtaler om hvordan spesialpedagogikk som fagfelt kan utvikles videre.

Symposiet blir holdt på norsk og er åpent for alle som er interesserte, men på grunn av begrenset romkapasitet vil registrering følge «første mann til mølla»- prinsippet.  Påmeldingsfrist innen 15. august.

Foredragsholdere:

  • Bjarte Furnes, Førsteamanuensis Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen

  • Elisabeth Hesjedal, Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen

  • Vebjørn Ekroll, Professor, Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen

  • Olaf Knarvik, Rådgiver og fotoarkivar, Universitetet i Bergen

  • Eva Simonsen, Professor emerita, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

  • Solveig Magnus Reindal, Professor, NLA Høgskolen

  • Berit Helene Johnsen, Førsteamanuensis, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Program

09.00-09.10:  Velkommen ved Dekan Normann Andersen

09.10-09.30: Spesialpedagogikk mellom profesjon og disiplin ved Førsteamanuensis Elisabeth Hesjedal og Bjarte Furnes.

09.30-10.00: Noen glimt fra spesialpedagogisk idéhistorie ved Førsteamanuensis Berit Johnsen, Universitetet i Oslo.

10.00-10.15: Kommentarer og spørsmål

10.15-10.30: Pause

10.30- 11.00: Fotografi og spesialpedagogikk på Vestlandet – visuelle kilder til historien ved Olaf Knarvik, rådgiver ved UiBs billedsamling

11.00-11.15: Kommentarer og spørsmål

11.15- 11.45: Inkludering av blinde og svaksynte i fritidsaktiviteter – er trylling en mulighet?» Professor Vebjørn Ekroll, UiB

11. 45-12.00: Kommentarer og spørsmål

12.00-12.55 Lunsj

13.00-13.30: Spesialpedagogisk historieforskning -en begrepshistorisk tilnærming ved professor emerita Eva Simonsen

13.30-13.45: Kommentarer og spørsmål

13.45-14.00: Pause

14.00- 14.30: Spesialpedagogikk: En undersøkelse av det spesialpedagogiske landskapet i lys av innføringsbøker og ph.d. avhandlinger. Ved førsteamanuensis Elisabeth Hesjedal og Professor Solveig Reindal

14.30-14.45: Kommentarer og spørsmål

14.45-14.55: Kort pause

14.55-15.30: Panelsamtale

Symposiet blir holdt i Nygårdsgaten 5, Søndre Allmenningen 1, fredag 23. august fra kl. 09.00-15.30