Hjem
Institutt for pedagogikk
News

Undervisningspris og studiekvalitetspris til Institutt for pedagogikk

Under Det psykologiske fakultet sin årlige undervisningsdag 13. februar vart det delt ut to priser: undervisningspris og studiekvalitetspris. Begge disse prisene gikk til Institutt for pedagogikk - professor Rune Johan Krumsvik fikk undervisningsprisen, og studiekvalitetsprisen gikk til emnet PED 114 «Education for a changing society», bachelorprogrammet i pedagogikk/v førsteamanuensis Gry Heggli.

Foto/ill.:
Kariane Westrheim

Hovedinnhold

Undervisningsdagen ved Det psykologiske fakultet ble i år avholdt onsdag 13. februar på Radisson Hotel Norge. Et fast innslag er utdelingen av to prestisjetunge priser: Studentenes Undervisningspris på 30 000 kroner deles ut av SU-leder, og tildeles en fagperson og foreleser som har utmerket seg på en særlig måte som gagner fagets kvalitet og studentene. Den andre er Studiekvalitetsprisen på 30 000 kroner som deles ut av KUE. Denne prisen blir gitt til ”en foreleser eller et fagmiljø som har utviklet et undervisningsopplegg eller iverksatt et tiltak som har styrket både faglige og pedagogiske kvaliteter i undervisningen”. Begge prisene ble i år tildelt henholdsvis en fagperson og et fagmiljø ved IPED.

Undervisningsprisen 2012 gikk til professor Rune Johan Krumsvik for sin forskningsbaserte undervisning og utvikling av nye undervisningsmetoder innen høyere utdanning, med fokus på storforelesninger. Med sin faglig engasjerende forelesningsstil tar han tar i bruk nye digitale verktøy, blant annet Audience Response System (ARS), på en innovativ og kreativ måte. Krumsvik har på denne måten prøvd å gjøre storforelesningen mer interaktiv og engasjerende,  noe studentene har lagt merke til og satt pris på. Prisen ble delt ut av SU-leder Elfrid Krossbakken.

Studiekvalitetsprisen 2012 ble tildelt Bachelorprogrammet i pedagogikk, nærmere bestemt det åpne engelskspråklige emnet Ped114 Education for a changing society.  Emnet, som ble etablert på norsk i 2006 og som engelskspråklige emne i 2010, er det eneste åpne, engelskspråklige emnet ved Det psykologiske fakultet. Det rekrutterer programstudenter, studenter ved andre studieprogram ved UiB og internasjonale studenter. Emnet har fokus på kritisk samfunns- og utdanningsteori, norsk utdanningshistorie, global og nasjonal utdanningspolitikk, dagens samfunnsendringer og konsekvenser for utdanningssystemet. Sammensetningen av studenter fra ulike deler av verden legger til rette for komparasjon mellom eget og andre lands utdanningssystem og – utfordringer. Som emneansvarlig fra 2008 har Gry Heggli videreutviklet emnet og gjort det til det faglig solide og svært populære emnet det fremstår som i dag.