Hjem
Institutt for samfunnspsykologi
SUSSH

SUSSH- Spørreundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse hos sykepleiere

Spørreundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse hos sykepleiere (SUSSH) startet i 2008/2009 og har siden den gang blitt sendt ut til et utvalg medlemmer av Norsk Sykepleierforbund (NSF) én gang i året for å følge de samme personene over tid. Formålet med undersøkelsen er å studere hvordan arbeidsmiljøet påvirker norske sykepleieres helse og trivsel, både på kortere og lengre sikt. Forskningsresultater fra denne undersøkelsen kan du lese mer om i oppsummeringsartikler publisert i Sykepleien.

Hovedinnhold