Hjem
Institutt for samfunnspsykologi
Minneord

Minneord for Sieghard Beller

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at vår kollega Sieghard Günter Beller gikk bort 24.oktober 2018, bare 52 år gammel.

Hovedinnhold

Sieghard begynte som førsteamanuensis i kognitiv psykologi ved Institutt for samfunnspsykologi i oktober 2013. Fra dag 1 deltok han fullt og helt i undervisning og veiledning av psykologistudenter, og han ble en meget viktig og stabil ressurs for både det kognitive fagmiljøet og instituttet.

Sieghard ble født i Villingen-Schwenningen i Tyskland, og det var her han vokste opp med tre søsken og foreldre. Som helt ung begynte han på psykologistudier ved Universitetet i Freiburg. Her tilegnet han seg faglig innsikt, arbeidsmåter og faglige standarder som fra da av var en helt integrert del av alt han gjorde. Hans prisbelønte ph.d.-avhandling fra 1997 omhandlet innholdseffekter i resonnering (Content effects in reasoning), og senere utvidet han sine interesser til forholdet mellom kognisjon, språk, og kultur. Universitetet i Freiburg beholdt ham i rekrutterings-, undervisnings-, forsknings-, og lederstillinger fram til 2010. Underveis sluttførte han sin ‘habilitation’ (2006), Tysklands høyeste akademiske grad. I perioden 2010-2013 var han forskningsleder for en stor forskningsgruppe ved Senter for tverrfaglig forskning (ZiF) ved Universitetet i Bielefeld før han ble utnevnt som professor i kognitiv psykologi ved Universitetet i Paderborn.

Det var derfor en svært erfaren fagperson som begynte ved vårt institutt i 2013. Dette forsto vi kolleger raskt. Ved instituttet ble han med i forskningsgruppen for beslutningstaking, intuisjon, bevissthet, og emosjoner (‘DICE-lab’). Nysgjerrigheten på hvordan kultur og språk påvirker kognisjon, var fortsatt en drivkraft for ham. Sammen med sin kjære Andrea – kone og kollega – utviklet han kreative problemstillinger og forskningsprosjekter. Han gjennomførte en lang rekke eksperimenter om hvordan kulturelle forhold påvirker tankeprosesser, beslutninger, og våre forestillinger om årsaker til begivenheter. Han hadde også en sterk interesse for vitenskapsteori: hvilken plass teori har i psykologifaget og hvordan sosialantropologi kan ha betydning for feltet kognitiv vitenskap. Innen disse temaene publiserte han i høyt rangerte tidsskrifter i et omfang han selv aldri promoterte. De siste årene holdt Sieghard et delt lederskap i Numeralbank-prosjektet om tallsystem i verdens språk som ligger ved Max Planck-instituttet i Jena. Han brakte med seg et internasjonalt faglig høykompetent nettverk, og ved vårt institutt begynte vi nå å treffe på ledende internasjonale forskere innen forskningsfeltet kultur-kognisjon-språk. Da han ble alvorlig syk for halvannet år siden, var han også en integrert del av det flerfaglige teamet til professor Henshilwood ved Senter for fremragende forskning Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE). I 2017 fikk han opprykk til professor ved UiB.

Også som lærer og formidler ble Sieghard avholdt av studenter og kolleger. Han viste oss alle, studenter og kolleger, den største respekt – alltid meget godt forberedt, alltid veloverveid i argumentasjon, og alltid produktiv i ordets beste forstand: Han genererte gode løsninger på alle slags praktiske og administrative utfordringer.

Sieghard brakte med seg en sjelden ro. Med sin personlige beskjedenhet, faglige styrke, og oppmerksomme blikk ble han svært verdifull for oss.

Vi kolleger var meget glad for at Sieghard, sammen med Andrea, så raskt slo rot i Bergen og Ytre Sandviken. De begynte med en gang å utforske byfjellene, de lærte seg flytende norsk, og alt lå til rette for gode år framover.

Vi er i sorg. Samtidig er vi takknemlige for at vi fikk ha Sieghard som kollega, en klok og nærværende kollega. Vi har hans kone og kollega Andrea i vår midte, og vi håper vi kan være gode støttespillere for henne framover. Våre tanker går også til Sieghards foreldre og søsken i Tyskland. Vi lyser fred over hans minne.

Venner og kolleger ved Institutt for samfunnspsykologi