Hjem
Institutt for samfunnspsykologi

Disputas : Siv-Elin Leirvåg Carlsen

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Opioid maintenance treatment and social aspects of quality of life for first-time enrolled patients. A quantitative study. "

Opponenter:

  1. Professor Thomas Clausen, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo
  2. Førsteamanuensis Marianne Stallvik, RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern, NTNU

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Sebastian Jentschke, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Disputasleder

Instituttleder Anette Harris, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Åpent for alle interesserte.