Hjem
Institutt for samfunnspsykologi

Disputas : Valeria Markova

Avhandlingens tittel

"How do immigrants in Norway interpret, view, and prefer to cope with symptoms of depression?"

Opponenter:

  1. opponent: Docent Sofie Bäärnhielm, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Sverige
  2. opponent: Avdelingsdirektør Bernadette Kumar, Forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet (FHI)

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Nora Wiium, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB

Disputasleder

Instituttleder Torbjørn Torsheim, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB

Disputasen gjennomføres digitalt i Zoom og er åpen for interesserte tilhørere:

https://uib.zoom.us/j/64317637982?pwd=K0pKcEJMS0w3Rk0yQXFhVmhsMVdwZz09

Passcode: B?zz19QP