Hjem
Institutt for samfunnspsykologi

Prøveforelesning : Dhaksshaginy Rajalingam

Hovedinnhold

I forbindelse med disputas for ph.d.-graden vil Dhaksshaginy Rajalingam holde prøveforelesning over temaet:

"The use of genetic studies to answer psychological research questions"

Prøveforelesningen gjennomføres digitalt i Zoom og er åpen for interesserte tilhørere:

https://uib.zoom.us/j/66386304101?pwd=Q0FtdDFYcUpLQmltOEhoR0JFSStJQT09

Passcode: 9EUD?$Vd