Hjem
Institutt for samfunnspsykologi

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Effects of light interventions for adaptation to night work. Simulated night work experiments."

Opponenter:

1. opponent: Professor Christian Cajochen, Centre for Chronobiology, Psychiatric Hospital of the University of Basel, Switzerland

2. opponent: Docent Christian Benedict, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet, Sverige

Leder av komiteen

Professor Andrea Bender, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB

Disputasleder

Instituttleder Torbjørn Torsheim, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB

Disputasen gjennomføres digitalt i Zoom og er åpen for interesserte tilhørere:

https://uib.zoom.us/s/68346004372?pwd=SzlwTGlOak1iOU94OWVLZmpDU0U4dz09

Passcode: LgJMdG86