Hjem
Institutt for samfunnspsykologi
Disputas

Disputas: Thea Johansen Gregersen

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel:

"Climate change perceptions across Europe. From climate change beliefs to climate change mitigation behaviors."

Opponenter:

  1. opponent: Associate Professor Alexa Spence, School of Psychology, University of Nottingham, United Kingdom
  2. opponent: Førsteamanuensis Svein Åge Kjøs Johnsen, Institutt for psykologi, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Innlandet

Leder av komiteen:

Førsteamanuensis Rune Mentzoni, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB

Disputasleder:

Instituttleder Torbjørn Torsheim, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB

Åpent for alle interesserte.