Hjem
Institutt for samfunnspsykologi
Disputas

Disputas: Lena Aadnevik Zahlquist

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel:

"Antecedents and developmental pathways to workplace bullying. The role of individual, situational and contextual factors."

Opponenter:

  1. opponent: Professor Gro Ellen Mathisen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger
  2. opponent: Professor Thormod Idsøe, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av komiteen:

Professor Nora Wiium, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Disputasleder:

Instituttleder Torbjørn Torsheim, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Åpent for alle interesserte.