Hjem
Institutt for samfunnspsykologi

Forskningsgrupper ved Institutt for samfunnspsykologi

Ved Institutt for samfunnspsykologi forskes det mellom annet på arbeidsmiljø, mangfold i samfunnet, sosial kognisjon og mobbing. Forskningen holder et høyt internasjonalt nivå og forskningsgruppene bruker engelsk som arbeidsspråk.

Forskningsgrupper