Hjem

IT-avdelingen

Student med PC i graset

Den sentrale IT-avdelinga (ITA) skal levere IT-tenester som er stabile, har høg kvalitet og støttar brukarane i sitt arbeid.

Kontakt IT-avdelinga
E-post: post@it.uib.no
Sentralbord UiB: + 47 55 58 00 00
Brukarstøtte: sjå under

Leiinga ved avdelinga
IT-direktør: Tore Burheim
Administrasjonssjef: Maria Lundhaug
Seksjonsleiar brukarstøtte: Laila Langesæter
Seksjonsleiar infrastruktur: Jan Kristian Walde Johnsen
Seksjonsleiar applikasjonar: Nina Kaurel
Seksjonsleiar prosjekt: Jon Eikhaug

Brukarstøtte

Sikresiden.no gir førebyggande opplæring og råd om kva du skal gjere i ein krisesituasjon.

IT-hjelp er IT-avdelinga sine hjelpesider for alle IT-brukarar ved UiB. Der er brukarrettleiingar og informasjon om brukarstøtte og andre tenester.

Tilsettportalen har også informasjon om bl.a. IT og telefoni

Spørsmål eller problem? Gå til sjølvbeteningsportalen UiBhjelp

Chat med oss på itchat.uib.no (arbeidsdagar 08:30 - 15:30)

Ring oss på +47 55 58 47 00 (arbeidsdagar 08:00 - 15:45)

Ledige stillinger

Det er ingen ledige stillinger ved denne enheten for øyeblikket.