Hjem

IT-avdelingen

Hovedinnhold

Student med PC i graset

UiBs IT-avdeling (ITA) skal levere IT-tjenester som er stabile, har høy kvalitet og støtter brukerne i deres arbeid.

Ledergruppen ved IT-avdelingen
Tore Burheim - Avdelingsdirektør, IT-direktør
Cecilie Ohm - Underdirektør, Seksjonsleder for digitale produkter og virksomhetstjenester
Jan Kristian Walde Johnsen - Seksjonsleder for IT fellestjenester
Jon Eikhaug - Seksjonsleder for strategi og virksomhetsstøtte
Maria Lundhaug - Administrasjonssjef
Sidsel Storebø - IT-sikkerhetsansvarlig

Velkommen til UiB IT-sikkerhetsforum 2022! IT-avdelingens tradisjonelle årlige IT-forum ble de to siste årene kansellert på grunn av Covid-19-epidemien. I 2022 planlegger vi et UiB-internt arrangement med fokus på personvern og IKT-sikkerhet.

IT-tjenester
IT-avdeilngen

IT og kommunikasjon

UiBtilgang
Illustrasjon UiB tilgang

UiB innførte felles tilgangsstyring for IT-tjenester 2. april

Det sentrale systemet som gir ansatte, studenter og gjester tilganger til ulike verktøy og systemer ble byttet ut 2. april. Les hvilke konsekvenser det får for deg.

Utskrift, kopi og skanning
Kopimaskin

Oppgradert tjeneste for utskrift, kopi og skanning

UiB oppgraderer systemet som styrer utskrift, kopiering og skanning for alle skrivere og kopimaskiner på universitetsområdet. Les mer om hva dette innebærer for studenter og ansatte.

IT-sikkerhetssprint 2021
IT-sikkerhet

Vi styrker datasikkerheten på UiB

IT-avdelingen gjennomfører i september og oktober en rekke tiltak for å styrke informasjonssikkerheten på UiB.

Spørsmål eller problemer?

Gå til tjenesteportalen UiBhjelp - UiBs tjenesteportal for alle studenter og ansatte, logg på med UiB-brukernavn. Her finner du bl.a. informasjon og kontaktskjemaer for hjelp med IT-tjenester.

Chat med oss på itchat.uib.no (arbeidsdager 08:30 - 15:30)

Ring oss på +47 55 58 47 00 (arbeidsdager 08:00 - 15:45)

Sikresiden.no gir forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon.

Ansattportalen har også informasjon om bl.a. IT og telefoni