Hjem

IT-avdelingen

Student med PC i graset

Den sentrale IT-avdelinga (ITA) skal levere IT-tenester som er stabile, har høg kvalitet og støttar brukarane i sitt arbeid.

Kontakt IT-avdelinga
E-post: post@it.uib.no
Sentralbord UiB: + 47 55 58 00 00
Brukarstøtte: sjå under

Leiinga ved avdelinga
IT-direktør: Tore Burheim
Administrasjonssjef: Maria Lundhaug
Seksjonsleiar brukarstøtte: Laila Langesæter
Seksjonsleiar infrastruktur: Jan Kristian Walde Johnsen
Seksjonsleiar applikasjonar: Nina Kaurel
Seksjonsleiar prosjekt: Jon Eikhaug

Brukarstøtte

Sikresiden.no gir førebyggande opplæring og råd om kva du skal gjere i ein krisesituasjon.

IT-hjelp er IT-avdelinga sine hjelpesider for alle IT-brukarar ved UiB. Der er brukarrettleiingar og informasjon om brukarstøtte og andre tenester.

Ansattportalen har også informasjon om bl.a. IT og telefoni

Registrer spørsmål eller problem i UiBhjelp

Chat med oss på itchat.uib.no (arbeidsdagar 08:30 - 15:30)

Ring oss på +47 55 58 47 00 (arbeidsdagar 08:00 - 15:45)