Hjem
IT-avdelingen

Nyhetsarkiv for IT-avdelingen

Vi får daglig høre at sikkerhetssituasjonen er endret og samfunnssikkerheten blir viktigere. I Nasjonal sikkerhetsmyndighets Digitalt risikobilde som nylig ble publisert for 2022, pekes det ut tre samfunnsområder som er spesielt utsatt for ulike typer cyberangrep.
IT-avdelingen gjennomfører i september og oktober en rekke tiltak for å styrke informasjonssikkerheten på UiB.