Hjem
Det juridiske fakultet

Innstillingsutvalget

Innstillingsutvalget skal avgi innstilling til fakultetsstyret, som fatter vedtak om fast tilsetting i førsteamanuensis - og professorstillinger.

Hovedinnhold

Følgende utvalgsmedlemmer er valgt for perioden 1. august 2017 - 31. juli 2021 i fakultetsstyresak S79/17:

Faste medlemmer

 

Leder: Professor Rune Sæbø

Professor Anneken K. Sperr

Professor Christian Franklin

 

Varamedlemmer

 

1. Professor Synne Sæther Mæhle

2. Førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø

3. Professor Linda Gröning