Hjem
Det juridiske fakultet
Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen ved Det juridiske fakultet

Her finner du nyttig informasjon om kontinuasjonseksamen ved Det juridiske fakultet.

Hender på laptoptastatur
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Når avholdes kontinuasjonseksamenene?

Alle kontinuasjonseksamener ved Det juridiske fakultet avholdes i uke 32, med unntak av emner med hjemmeeksamen som vurderingsform. Dette gjelder følgende emner:

 • JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner
 • JUS134 Rettshistorie og komparativ rett
 • JUS134-KINA Rettshistorie og komparativ rett med særskild fokus på kinesisk rettskultur

Disse eksamenene er av praktiske hensyn lagt til uke 31. 

Eksamensdatoene publiseres i eksamensoversikten den 1. juni. Eksamenslokalene publiseres i samme oversikt etter hvert som de blir klare.

Eksamensdatoene for 1.studieår publiseres på emnesiden i Mitt UiB.

Greit å vite

 • Det gjelder spesielle regler for adgang til kontinuasjonseksamen ved Det juridiske fakultet, og du kan ikke selv melde deg til disse eksamenene. Reglene finner du under § 3-4 Kontinuasjonseksamen og frivillig gjentak de utfyllende reglene.
 • Fakultetet publiserer informasjon om kontinuasjonseksamen og vurderingsmelding i under Det juridiske fakultet i Mitt UiB i løpet av mai, og senest 1. juni. I denne meldingen vil du bl.a. få informasjon om
  • når du kan sjekke at du er vurderingsmeldt
  • trekkfrister
  • tilrettelegging
 • Hvis du mener du har rett på kontinuasjonseksamen må du selv kontrollere at du er oppmeldt i riktig(e) emne(r) i Studentweb.
 • Er du oppmeldt til flere kontinuasjonseksamener med eksamen samme dag må du selv velge hvilken eksamen du vil ta, og trekke deg fra den/de andre innen gjeldende frist.
 • Du blir ikke automatisk vurderingsmeldt til en ny eksamen hvis du ikke tar kontinuasjonseksamen. Dette gjelder uansett hvilken grunn du har (trekk/ikke møtt/stryk m.m.). I slike tilfeller vil du altså selv måtte melde deg til neste ordinære eksamen.

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål knyttet til kontinuasjonseksamen kan du henvende deg til studierettleiar.jurfa@uib.no.