Hjem
Det juridiske fakultet
Engasjerte seg i studentorganisasjon under studietiden

Klart råd fra alumnistudent: – Meld deg inn i en studentorganisasjon

Sananthan flyttet til Bergen uten å kjenne noen. Veien til nye bekjentskaper gikk gjennom studentorganisasjonen, Juristforeningen. Det har han ikke angret en dag på.

Hovedinnhold

Siden jeg flyttet til en ny by uten å kjenne noen ble jeg tipset om å engasjere meg i en studentorganisasjon for å møte nye mennesker. Det var utgangspunktet, så utviklet det seg derfra

Sananthan Gunaratnam er ferdig utdannet jurist og jobber nå som skattejurist i Skatteetaten. Under studietiden brukte han mye tid på å engasjere seg i studentorganisasjonen, Juristforeningen. Dette er den største studentorganisasjonen ved juridisk fakultet i Bergen.

Det startet i det små med en assistentrolle for markedsansvarlig. Derfra ballet det på seg og etter en tid ble han leder i foreningen, noe han var i to år. 

– Dette ga meg en mulighet til å møte medstudenter fra alle trinn og jeg samarbeidet blant annet med fakultetsdirektøren og dekanen ved fakultetet. Jeg lærte meg å jobbe i lag og fikk nye perspektiver som jeg har tatt med meg ut i arbeidslivet. 

– Det klare tipset er å engasjere seg i noe ved siden av studiet

På spørsmål om hvilket råd Sananthan ville gitt seg selv som ny student, er svaret klart:

– Finn deg en avkoblingsmekanisme som du kan drive med ved siden av studiet. I likhet med mange andre masterstudier så er det mye pensum man må gjennom på kort tid. Derfor er det viktig å kunne bruke tid på noe annet når det trengs. Det kan være å engasjere seg i de ulike organisasjonene på fakultet, skaffe seg en deltidsjobb eller rett og slett en hobby eller annen fritidsaktivitet. 

Sananthans engasjement åpnet dører til arbeidslivet. I dag jobber han som skattejurist i Skatteetaten. Noen dager er fylt med møter. Andre dager dypdykker han ned i jussen. 

– Gjennom årene har jeg fått mulighet til å jobbe med litt forskjellig. For å nevne noe så har jobbet med kompensasjonsordningen for næringslivet da Skatteetaten hadde ansvaret, jeg utarbeider en etterlevelsesstrategi på et bestemt fagområde og jeg deltar i et sommerprosjekt om kunstig intelligens. 

Kom ikke inn i Oslo: Andrevalg ble førstevalg 

Sananthan søkte seg opprinnelig til jusstudiet i Oslo, men kom ikke inn. I dag er han glad for at han endte opp i Bergen. 

– Du får kontinuerlig oppfølging i form av ukentlige arbeidsgrupper og påfølgende innlevering av arbeidsgruppeoppgaver. Du blir på en måte tvunget til å gjøre en innsats ukentlig og ikke minst samhandle med dine medstudenter.

Han legger til: 

– Dessuten har du en flott by, med mange gode turmuligheter nær by-sentrum. Jeg har stiftet mange gode vennskap som jeg har tatt med meg videre.