Hjem
Det juridiske fakultet
Valgte juss fordi det gir mange muligheter

– Jussen gjennomsyrer alle aspekter av samfunnet

Helt til siste studieår, var Khiem Duc Tran usikker på hva han skulle bruke jussutdanningen til. Han var likevel trygg på at utdanningen ville komme til nytte. – Juss er en utdannelse med et svært bredt nedslagsfelt.

Hovedinnhold

Da jeg begynte på jussen hadde jeg ikke veldig klare tanker om hva jeg skulle bli, og det vedvarte strengt tatt helt fram til siste året.

Khiem uteksaminerte fra Det juridiske fakultet i Bergen i 2017. Etter studiene jobbet han som administrativ leder på Det Akademiske Kvarter. I starten av 2021 startet han som rådgiver for Sykehusinnkjøp HF, som er en innkjøpstjeneste for spesialisthelsetjenesten.

Han forteller at det tok noen år før studieteknikken landet, noe som gjorde ham stresset. Men siste studieår løsnet det.   

– Det hjalp veldig å ta spesialemner som var tverrfaglig, og arbeidet med masteroppgaven var lærerikt. Måten å tenke på og jobbe fram gode svar på vanskelige problemstillinger, som vi lærer på jussen i Bergen, har vært verdifullt i mange sammenhenger.

Ønsket å bidra i helsevesenet

I jobben som rådgiver ved Sykehusinnkjøp har Khiem ansvar for offentlige anskaffelser for spesialisthelsetjenesten. Han forteller at han valgte denne jobben fordi han lenge har ønsket å jobbe i helsevesenet og bidra til det samfunnsoppdraget som gjøres der.

– Jeg leder anskaffelsesprosjekter fra behovsstadiet fram til implementering, og sikrer at vi overholder regelverket for offentlige anskaffelser samtidig som kundene våre får det de trenger. 

Han legger til at arbeidsoppgavene er varierte.

– I vår avdeling er de færreste anskaffelser like, og kompleksiteten er høy. Som jurist bistår jeg også mine kolleger og våre kunder med juridiske betraktninger og kontraktsoppfølging når dette er nødvendig.

Samspill mellom det offentlige og næringslivet 

Khiem er interessert i prosjektarbeid, særlig knyttet til teknologi. Jobben som rådgiver ved Sykehusinnkjøp går ut på å finne samspillet mellom gode teknologiske løsninger og mennesker. Han forteller at det mest interessante ved jobben er tverrfagligheten. 

– Når vi jobber i prosjektgrupper er hver eneste anskaffelse en god kilde til å lære masse om hvordan ulik teknologi henger sammen. Det å stå i spennet mellom kundene og leverandørene er svært interessant, og det viser veldig godt hvor viktig og konstruktivt samarbeidet mellom det offentlige og næringslivet er.