Hjem
Det juridiske fakultet
Jobber i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Jobber med erstatningsrett i skjæringspunktet mellom juss og medisin

Hanna Elnan Vennes jobber i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. I løpet av arbeidshverdagen er hun innom en rekke ulike medisinske fagfelt. – Bare innenfor pasientskadeområdet jobber vi med alt fra vaksiner til psykiatri, kreft og tannbehandlinger.

Hovedinnhold

Det er motiverende å tenke på at vi gjør en jobb som har stor betydning for de som klager på vedtak om erstatning

På videregående var Hannas plan å studere journalistikk. Dette endret seg da hun leste om masterstudiet i rettsvitenskap i Bergen.

– Rettsvitenskap virket som en utdanning som ville gi mange muligheter i arbeidslivet, og det virket interessant å studere rettsreglenes betydning for samfunnet og hvilke rettigheter borgerne har.

Fikk interesse for erstatningsrett mens hun studerte

De første årene av studiet visste ikke Vennes hva hun ville bruke utdanningen til, men hun lærte at veien blir til mens man går.

Etter hvert fikk hun interesse for erstatningsrett og høsten 2020 ledet denne interessen henne inn i jobben som saksbehandler i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. Klageorganet behandler over 25 ulike sakstyper fra 12 offentlige virksomheter og er sekretariat for fire uavhengige nemnder.

Hanna jobber ved avdeling for pasientskaderett, som er sekretariat for Pasientskadenemnda. Arbeidsoppgavene hennes er å utrede saker, skrive innstillinger for Pasientskadenemnda eller fatte vedtak etter delegert myndighet.

– Det som interesserte meg med jobben var det spennende rettsområdet i skjæringspunktet mellom juss og medisin, og at organisasjonen har et høykompetent fagmiljø med mange ansatte.

Hun skryter av både fagmiljøet og arbeidsmiljøet: 

– Det er givende å jobbe med så flinke, hyggelige og kule folk. Vi har en fin delingskultur innad i organisasjonen. Selv om arbeidet er utpreget selvstendig, har vi teamarbeid og faglige diskusjoner. 

Motiveres av å jobbe med saker som betyr noe for andre

Samfunnsoppdraget til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er å ivareta rettssikkerheten til brukere av og ansatte i helsetjenestene. Vurderingene deres er viktige for både enkeltpersoners livssituasjon og fellesskapets interesse i offentlig finansierte og velfungerende helsetjenester.

Sakene Vennes utreder gjelder pasientskadeerstatning. De kan være omfattende i både kompleksitet og omfang, og hun er innom flere ulike medisinske fagfelt i løpet av en arbeidshverdag.

– Vi møter på mange interessante problemstillinger, som rekkevidden av en pasients rett til å få informasjon om helsehjelpen og til å medvirke i behandlingen. Det er motiverende å tenke på at vi gjør en jobb som har stor betydning for de som klager på vedtak om erstatning. 

Ble værende i Bergen 

Hanna kom til Bergen fra Mosvik i Trøndelag. Hun ble så glad i byen at hun valgte å bli værende etter at hun var ferdigutdannet. 

– Bergen er en sjarmerende og koselig by som byr på en god blanding av storbyopplevelser, kulturliv og fin natur med høye fjell. Det er rom for alle slags folk med ulike interesser. Om du bor i sentrum vil du raskt merke at det er gangavstand til «alt», noe som skiller seg ut fra andre store byer i Norge.