Hjem
Det juridiske fakultet
Fulgte sin egen nysgjerrighet

– Ikke ta "lure" veivalg som du ikke brenner for

Under skrivingen av masteroppgaven fikk Eivind Sakslind øynene opp for naturressursene i havet. For han ble det viktig å følge engasjementet sitt. – Jeg tror at den enkelste måten å bli en dyktig jurist på er å følge interessenene sine.

Hovedinnhold

– Det er viktigere å dyrke nysgjerrighet for jussfaget enn jaget etter de beste karakterene

Eivind Sakslind ble uteksaminert fra Det juridiske fakultet ved UiB sommeren 2020. Siden da har han jobbet ved Fiskeridirektoratets hovedkontor i Bergen. Men det tok tid å finne ut hvilket fagfelt som engasjerte ham mest.

– Jeg ville studere noe som vekket samfunnsengasjement i meg, men visste ikke så mye om hva jusstudiet innebar. Jeg opplevde at vi var mange som gikk gjennom overgangen til studielivet sammen. Det gjorde det mer kjekt enn skummelt. 

Vekket interesse for havet

På sitt fjerde studieår begynte brikkene å falle på plass for Sakslind. Det var arbeidet med masteroppgaven som skulle lede ham inn i havnæringen. 

– Da jeg skulle velge tema til masteroppgaven merket jeg at forvaltningen av norske naturressurser langs kysten engasjerte meg. Arbeidet med masteroppgaven ga mersmak, og gjorde at jeg søkte jobb i Fiskeridirektoratet. 

Høsten 2020 begynte Sakslind i Tildelingsseksjonen i Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet. Her jobber han med oppdrettskonsesjoner, samt med spørsmål knyttet til areal- og miljøhensyn. 

Sakslind forteller at det som er spennende med jobben er at den er tverrfaglig, samtidig som det er et sterkt juristmiljø. 

– Her jobber det blant annet jurister, biologer, ingeniører, økonomer, statistikere, geografer og samfunnsvitere. Tverrfagligheten er givende både i arbeidet og i lunsjdiskusjoner. 

Ville senke karakterfokus

Under studietiden var Sakslind aktiv i Juridisk Studentutvalg, det student- og fagpolitiske organet på jussen. Han engasjerte seg blant annet for kampanjen «Jusspust», som jobbet for å senke karakterfokus på studiet.

– Vi ønsket å vise at arbeidsmarkedet er bredere enn de største advokatfirmaene som er mest synlige i studietiden. Karakterer spiller rent faktisk en mindre rolle for jusstudentenes muligheter for å få seg en jobb de har lyst på. 

Arbeidet med Jusspust lærte ham å følge sin egen nysgjerrighet og ikke la seg stresse av hva alle andre på studiet tenkte og mente. 

– Følger man egen nysgjerrighet, vil man oppleve at faglig modning kommer med på kjøpet. Jussen gjennomsyrer samfunnet, og engasjerte jurister trengs på alle samfunnsområder.