Hjem
Det juridiske fakultet
KANDIDATARRANGEMENTET 2022

– Snarveier lønner seg ikke

Faglig grundighet er nøkkelen til å lykkes som jurist. Snarveier lønner seg sjelden. Det er høyesterettsdommer Cecilie Østensen Berglund gode råd til årets kandidater.

Neste
Cecilie Østensen Berglund.
Høyesterettsdommer Cecilie Østensen Berglund holdt tale til de ferdige masterstudentene under Kandidatarrangementet 2022. Trykk på pilene for bildekarussel.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen
1/16
Kandidatarrangement 2022.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen
2/16
Kandidatarrangement 2022
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen
3/16
Kandidatarrangement 2022
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen
4/16
Kandidatarrangement 2022
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen
5/16
Kandidatarrangement 2022
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen
6/16
Kandidatarrangement 2022
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen
7/16
Kandidatarrangement 2022
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen
8/16
Kandidatarrangement 2022
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen
9/16
Kandidatarrangement 2022
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen
10/16
kandidatarrangement 2022
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen
11/16
Kandidatarrangement 2022
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen
12/16
Kandidatarrangement 2022
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen
13/16
Kandidatarrangement 2022
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen
14/16
Kandidatarrangement 2022
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen
15/16
Kandidatarrangement 2022
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen
16/16
Tilbake

Hovedinnhold

– Jussen skal være preget av at man jobber for det som er rett og riktig. Det betyr også å holde på etikken. Ikke la seg friste til en løsning man egentlig forstår ikke vil være den rette. I tillegg bør derebruke sunn fornuft, sa høyesterettsdommer Cecilie Østensen Berglund under Kandiatarrangementet 2022.

Grunnloven stadig relevant

Østensen Berglund dro også frem Grunnlovens aktualitet, selv om den ble skrevet i 1814.

– Grunnloven og den tilhørende jussen er en grunnpilar i samfunnet vårt, og en forutsetning for et velfungerende demokrati der de tre statsmaktene, den lovgivende, utøvende og dømmende myndigheten balanserer hverandre, minnet hun om.   

Høyesterettsdommeren trakk frem krigen i Ukraina for å kaste lys på hva som står på spill.

– Rettssikkerheten er en viktig statsrettsgaranti. Mangelen på uavhengige domstoler som står opp mot de øvrige statsmaktene i Russland, og fravær av vernet om ytringsfrihet der, er medvirkende årsaker til at invasjonen av Ukraina kunne skje.

– Norske jurister, både i det offentlige og privat, har gjennom mange år vært aktive i internasjonalt arbeid for å styrke rettsstatskulturen i land over hele verden, forhåpentligvis vil også mange av dere bidra til dette.

Domstolen er sentral

Men det er ikke bare i Øst at rettsstaten må vernes. Også i Norge må vi verne om rettsstaten, påpekte Østensen Berglund.

– Det er viktig at eksempelvis klimaspørsmål og korona-restriksjoner kan utfordres og prøves rettslig, for nettopp å opprettholde den balansen vi så gjerne ser at det skal være mellom våre tre statsmakter. Det endelige resultatet kan man være enig eller uenig i, men tilgangen til domstolsprøving er sentral, sa Cecilie Østensen Berglund.