Hjem
Det juridiske fakultet
Utveksling fra Det juridiske fakultet

2 - Søk om utveksling

Når er søknadsfristen? Hvordan går du frem for å søke? Hva skjer videre?

2 - Søk om utveksling
Foto/ill.:
Det juridiske fakultet

Hovedinnhold

Søknadsfrist

Utveksling på 3. studieår

For deg som vil på utveksling på vårsemesteret av 3. studieår er fristen for å melde inn ønskene dine 25. august. Søknadsweb åpner som regel i uke 32.

Vi gjør oppmerksom på at selv om det står nedenfor at det for studenter på 5. studieår kun er restplasser som lyses ut ved denne fristen, vil det likevel være nye ledige plasser forbeholdt studenter på 3. studieår på de fleste avtaler som ble fylt opp per 1. februar.  

Utveksling på 5. studieår

For deg som vil på utveksling som del av 5. studieår gjelder følgende søknadsfrist:

 • 1. februar : Dette er hovedsøknadsfristen for deg som skal utveksle på 5. studieår. Ved denne fristen tildeles plasser for høstsemesteret, for hele studieåret og for påfølgende vårsemesteret gjennom fakultetets avtaler. Alle som vet de vil på utveksling på 5. studieår skal søke til denne fristen. Søknadsweb åpner som regel i uke 2.
 • 25. august for utveksling i vårsemesteret. Kom du på etter fristen 1. februar at du vil på utveksling? Det er mulig å søke også 25. august. For deg som er på 5. studieår er det likevel kun restplasser som lyses ut ved denne fristen. For en del avtaler vil tilgjengelige plasser for 5. årsstudenter ha blitt fylt opp ved hovedsøknadsfristen 1. februar og kan i så fall ikke søkes på ved fristen 25. august. I tillegg vil 3. studieår prioriteres før studenter på 5. studieår ved 25. augustfristen.
 • Unntak fra fristene over: for avtaler som gjelder for hele UiB (altså avtaler som ikke bare gjelder for Det juridiske fakultet) kan du ved fristen 1. februar, kun søke for høstsemesteret eller for hele året. For utveksling i vårsemesteret må du søke ved fristen 25. august.

Søk om utveksling gjennom UiB/fakultetet

Søk først om utveksling gjennom UiB/fakultetet

 • Søk elektronisk på Søknadsweb. Forhold deg til søknadsfrist som beskrevet ovenfor.
 • Søknadsweb åpner som regel i uke 2 og frem til søknadsfrist 1. februar kl 23:59, eller i uke 32 og frem til søknadsfrist 25. august kl 23:59.
 • Det finnes bare ett søknadsskjema, og det gjelder for alle avtaletyper.
 • Du kan sette opp inntil 5 valg i prioritert rekkefølge i søknaden din. 
 • Les nøye hvordan du skal gå frem og prioritere dine valg på nettsiden Søknadsweb - instruksjonar.
 • Søknaden kan du endre så mange ganger du vil frem til søknadsfristen.
 • Når søknadsfristen går ut er din søknad låst. Fakultetet kan ikke etterkomme ønsker om å endre på prioriteringsrekkefølge eller valg av destinasjoner etter fristen.

Hva skjer etter fristen?

 • Du får svar i Søknadsweb om hvor du blir nominert senest 1. mars / 1. oktober. Svaret kan komme før.
 • Du takker ja eller nei til nominasjon i Søknadsweb innen en gitt frist.
 • Har du takket ja, vil du få informasjon og oppfølging i den videre prosessen.

Sjekk UiB studentmailadressen din jevnlig både før, under og etter utveksling. Det er denne adressen både UiB og vertsuniversitetet bruker for å informere deg underveis i prosessen.

Verdt å vite

 • Å takke ja til nominasjonen er ikke bindende. Fakultetet har forståelse for at uforutsette omstendigheter kan føre til at studenter må trekke seg fra utveksling på et senere tidspunkt i prosessen, og det går fint! Men av hensyn til arbeidet utvekslingssøknaden medfører for både deg, fakultetet og partneruniversitetet, ber vi deg tenke deg godt om før du takker ja.
 • Om du ikke får plass på det øverste ønsket ditt står du automatisk på venteliste til de høyere valgene i søknaden i tilfelle det blir ledig plass. 
 • Av kapasitets- og likebehandlingshensyn kan fakultetet ikke etterkomme ønsker om endringer i søknaden etter søknadsfristen. Du kan derfor ikke endre til et lavere valg i søknaden, eller til en helt ny destinasjon, selv om det fortsatt eventuelt er ledige plasser. 
 • Å takke nei til nominasjonen, betyr at du takker nei til utveksling i denne søknadsrunden. Dette innebærer også at du ikke vil bli vurdert for utveksling til et sted du har prioritert høyere i søknaden dersom det skulle bli en ledig plass.

Søk om opptak til vertsuniversitetet

Selv om du har blitt nominert til et lærested i utlandet, skal du fortsatt søke om opptak til vertsuniversitetet. Det er lærestedet i utlandet som innvilger endelig opptak.

 • Send søknad om opptak til vertsuniversitetet ditt. De vil vanligvis vil kontakte deg direkte med all informasjon om hva du skal gjøre videre.
 • Forhold deg til instrukser og frister fra vertsuniversitetet og sørg for å gjøre alt som skal til for å få opptak dit.
 • Mitt UiB finner du en sjekkliste for å huske hva du skal gjøre før, under og etter utenlandsoppholdet ditt.

Neste steg