Hjem
Det juridiske fakultet
NY BOK | POLITIRETT

Politirettslige tekster

«Politirettlige tekster - fra fag til vitenskap» gjør opp status for rettsdisiplinen gjennom å kombinere eldre og nyskrevne tekster.

Politirettslige tekster. Bok.
Politirettslige tekster gir både studenter og praktikere lett tilgang til de mest relevante artiklene på fagområdet publisert før 2023.
Foto/ill.:
Universitetsforlaget

Hovedinnhold

I «Politirettlige tekster - fra fag til vitenskap» (Gert Johan Kjelby og Tor-Geir Myhrer (red.)) blir de viktigste artiklene om politirettslige emner gjennom historien samlet. Redaktørene for boken, Tor-Geir Myhrer og Gert Johan Kjelby, syr dem sammen og gjør opp status for rettsområdet. I tillegg skriver de tre nye artikler.

Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland og Knut Røsandhaugs «Politirett» fra 1998 var den første samlede framstillingen av politiretten, og den markerte startskuddet for en mer omfattende litterær produksjon. Denne boken gir både studenter og praktikere lett tilgang til de mest relevante artiklene på fagområdet publisert før 2023, i tillegg til et klarere bilde av hva politirett er.