Hjem
Det juridiske fakultet
Nyhet

Skattekonferansen «Tax Law – Contemporary Issues»

I samarbeid med Norges Handelshøyskole og Skatteetaten, inviterte Det juridiske fakultet til skatterettskonferansen 2023. Denne gangen var det nye, dagsaktuelle problemstillinger innen skatteverdenen som ble presentert.

Bilde av foredragsholderne sammen med to representater fra skatteetaten.
Fra venstre: juridisk direktør i Skatteetaten, Harald Johannessen, professor Anne van de Vijver (Antwerpen), seksjonssjef for juridisk stab i divisjon brukerdialog i Skatteetaten, Ole Vincent Jebsen, professor Eleonor Kristoffersson (Örebro), førsteamanuensis Henrik Skar (UiB), professor Peter Koerver Schmidt (UiB/CBS), professor John Vella (Oxford) og professor emeritus Frederik Zimmer (UiO).
Foto/ill.:
Einar Tobias Grude

Hovedinnhold

I samarbeid med Norges Handelshøyskole og Skatteetaten, inviterte Det juridiske fakultet til konferansen «Tax Law – Contemporary Issues». Rundt 100 deltakere fra akademia, advokatfirma og forvaltningen var samlet for en ny utgave av konferansen med samme navn som ble avholdt høsten 2021. Denne gangen var det nye, dagsaktuelle problemstillinger innen skatteverdenen som ble presentert:

The Global Minimum Tax and the Future of International Taxation

En tankevekkende presentasjon av professor John Vella fra Universitetet i Oxford, der han behandlet de nye rammene for global minimumsskatt. Med et kritisk blikk belyste han mulige fallgruver og utfordringer som rammene kan medføre for internasjonal beskatning.

VAT in a Digital World – Real Time Reporting, “One-stop-shop”, and Platforms

Professor Eleonor Kristoffersson fra Örebro Universitet presenterte utfordringene og innovasjonene innen merverdiavgift i den digitale tidsalderen, med spesiell vekt på initiativene til et nytt EU-direktiv, «VAT in the Digital Age» (ViDA).

Algorithmic decision-making by tax administrations

Professor Anne van de Vijver ved Universitetet i Antwerpen tok for seg utfordringene knyttet til integrering av algoritmiske modeller i skatteadministrative beslutninger. Forskningen hennes gav et spennende innblikk i utfordringer knyttet til bruk av slike modeller, som diskriminering og oppfatninger av rettferdighet.

A Status on the Nordic GAARs

Førsteamanuensis Henrik Skar fra Universitetet i Bergen og professor II Peter Koerver Schmidt, fra både Universitetet i Bergen og Copenhagen Business School, presenterte de generelle anti-unngåelsesreglene (GAAR) i de nordiske landene og vurderte om reglene utvikler seg til å bli mer like eller forskjellige.

The Legal Consequences of Applying GAARs – A Norwegian perspective

Professor emeritus Frederik Zimmer ved Universitetet i Oslo, presenterte en analyse av virkningene av å anvende den norske generelle anti-unngåelsesregelen, med spesiell vekt på nyansene i omstruktureringsprosessen.

I tillegg til å gi innsikt i disse høyaktuelle og spennende problemstillingene, gav konferansen også rom for diskusjoner og nettverksbygging. Konferansen ble gjennomført som en forlengelse av et to-dagers seminar for europeiske stipendiater, der foredragsholderne også holdt innlegg og kommenterte stipendiatenes forskningsprosjekter. Alle presentasjonene er tilgjengelig under artikkelen. Se tilknyttet innhold for mer informasjon om PhD-seminaret.