Hjem
Det juridiske fakultet
Jobber som stipendiat

Fra militærjurist til stipendiat

Marthe Engedahl er stipendiat innenfor internasjonal rett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB). Med sitt doktorgradsarbeid forsøker hun å finne ut hvilke plikter en stat har når den gir militær assistanse til en annen stat som er i krig.

Hovedinnhold

I jobben min lærer jeg noe nytt hele tiden. Samtidig opplever jeg at prosjektet mitt er relevant både nasjonalt og internasjonalt fordi det dessverre er ekstremt aktuelt.

Idéen til doktorgradsprosjektet fikk hun da hun jobbet som militærjurist i Irak.

–Jeg opplever at prosjektet mitt er relevant nasjonalt og internasjonalt fordi det dessverre er ekstremt aktuelt.

– I Ukraina-Russland- og Palestina-Israel-konfliktene har det beviselig skjedd en rekke krigsforbrytelser, og spørsmålet for meg er jo da om de statene som bidrar militært til partene i konflikten har noen slags folkerettslige forpliktelser for eksempel for å avverge at dette skjer.

Aktualiteten fører med seg at ikke bare folkerettsjurister engasjerer seg i spørsmålene hun bruker mye tid på, men også embetsverket, militære, politikere, journalister og folk flest.

– At så mange bryr seg om temaet for prosjektet mitt, er litt skummelt og utfordrende fordi det er mye å følge med på og mange som mener noe om det. Men mest av alt er det motiverende, sier Engedahl. 


Brikkene falt på plass på fest i London

Engedahl ble uteksaminert som jurist i 2017, og har siden den tid vært både vernepliktig akademiker i forsvarer, militærjurist i Irak og advokatfullmektig i advokatfirmaet Sulland.

Tross at hun alltid hadde en tanke om å bli advokat, så valgte hun først å ta en bachelor i Utviklingsstudier på Blindern. I løpet av det andre studieåret var hun på utveksling til London. På en fest kom hun i kontakt med en jurist fra Argentina, som på den tiden holdt på med en master i internasjonal politikk.

– For meg var det som om brikkene falt på plass: samfunnsfag og juss måtte jo være den perfekte kombinasjon for en som ville jobbe med internasjonale spørsmål, sier Engdahl.

Frihet og variasjon i hverdagen

Det som gjør stipendiatjobben så interessant er at man hele tiden lærer noe nytt, ifølge Engdahl. Som stipendiat har man fire år til rådighet for å forske på et valgt tema, hvilket medfører svært fleksible arbeidsdager. I tillegg til å undervise i juridiske fag på fakultetet, har forskningen gitt henne muligheten til å jobbe og bo i København, deltatt på konferanser og generelt møtte interessante folk.

– Å arbeide som stipendiat gir en studentlignede frihet, samtidig som arbeidet til tider kan fremstå som stressende og skummelt, innrømmer Engdahl.