Hjem
Det juridiske fakultet

Tilsettingsutvalget

Tilsettingsutvalget skal foreta tilsetting i alle vitenskapelige stillinger unntatt i førsteamanuensisstillinger og professorat, hvor tilsettingsmyndigheten ligger hos fakultetsstyret.

Hovedinnhold

Faste medlemmer

Leder: dekan Karl Harald Søvig

 • Gruppe A: Fast ansatt vitenskapelig personale (01.09.17 - 31.07.21)
  Ragna Aarli
   
 • Gruppe B: Åremålsansatt vitenskapelig personale (01.08.20 - 31.07.21)
  Line Gjerstad Tjelflaat
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale (01.09.17 - 31.07.21)
  Ingrid Elisabeth Tøsdal
   
 • Gruppe D: Studenter (01.08.20 - 31.07.21)
  Jonas Nikolaisen

Varamedlemmer

 • Gruppe A: Fast ansatt vitenskapelig personale (01.09.17 - 31.07.21)
  Hans Fredrik Marthinussen
   
 • Gruppe B: Åremålsansatt vitenskapelig personale (01.08.20 - 31.07.21)
  Ole-Gunnar Nordhus
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale (01.09.17 - 31.07.21)
  Eli Tjerandsen
   
 • Gruppe D: Studenter (01.08.20- 31.07.21)
  1. vara: Emilie Sofie Sogn Falch
  2. vara: Daniel Lyngseth Fenstad