Hjem
Det juridiske fakultet
Utvalg

Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU)

Forhandlingsutvalget er organ for informasjon, drøftinger og forhandlinger iht. hovedavtalen.

Hovedinnhold

Faste medlemmer

Leder: Fakultetsdirektør Øystein Lunde Iversen
Hovedverneombud: Henning Simonsen

 • NTL:
  Eivind Ramsøy Jerve
   
 • Parat:
  Robert Thomas Stavenes
   
 • Forskerforbundet:
  Ernst Nordtveit
   
 • Akademikerne:
  Lars Petter Holgersen

Varamedlemmer

 • Forskerforbundet:
  Hans-Fredrik Marthinussen
 • Parat:
  Eli Tjerandsen
   
 • NTL:
  Hanna Leinebø Slaatta

Utdrag fra Tilpasningsavtalen

Medbestemmelse etter hovedavtalen skal ved Universitetet i Bergen utøves slik:

Forhandlingsutvalget
Forhandlingsutvalget er organ for informasjon, drøftinger og forhandlinger iht. hovedavtalen. Organisasjonene oppnevner medlemmer i utvalget og kan møte med flere tillitsvalgte. Tilsvarende kan arbeidsgiver møte med representanter som har ansvar for spesielle saksområder.

Informasjons- og drøftingsutvalg
Ved fakultetene, sentraladministrasjonen, Bergen Museum og Universitetsbiblioteket skjer informasjon og drøftinger iht. hovedavtalen mellom den lokale arbeidsgiverpart og plasstillitsvalgte. Ved drøfting setter arbeidsgiver opp referat. Dersom ikke annet avtales, oversendes referatet partene for godkjenning. Referatet er å anse som godkjent, dersom det ikke fremkommer merknader innen en uke etter at Organisasjonene har mottatt utkastet.