Hjem
Det juridiske fakultet

Jussformidlingen

Jusstudentene i Bergen driver gratis rettshjelp for publikum innen de fleste sivilrettslige områder.

Dørskiltet til Jussformidlingen
Foto/ill.:
Det juridiske fakultet

En del studenter velger å jobbe en periode ved Jussformidlingen i studietiden. Det gir verdifull erfaring, og kan også gi uttelling som et spesialemne dersom studenten leverer en rapport til vurdering ved fakultetet etter fullført arbeidsperiode på 12 måneder.

Jussformidlingen har et nært samarbeid med Det juridiske fakultet, som blant annet sørger for kvalitetssikring av arbeidet som utføres og økonomisk støtte, men er forøvrig uavhengig av fakultetet.

21 jusstudenter jobber til enhver tid på Jussformidlingen, og disse har fullført 3. studieår eller mer. Ansettelse skjer 2 ganger i året, med søknadsfrist i mai og november.

Jussformidlingen har hvert år ca 5000 henvendelser, og er en av Bergens
største tilbydere av juridiske tjenester.