Hjem
Det juridiske fakultet

Eksamensoppgaver og sensorveiledninger fra Det juridiske fakultet

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Eksamensoppgaver og sensorveiledninger fra og med 2009 er tilgjengelige for studenter og ansatte ved Det juridiske fakultet på Mitt UiB.

Eksamensoppgaver og sensorveiledninger fra før 2009 ligger fortsatt tilgjengelig i arkivet.