Hjem
Det juridiske fakultet

Instruks om oppgåvegjeving og sensur

Instruks om oppgåvegjeving og sensur

Revisjon av Instruks om oppgåvegjeving og sensur for det integrerte masterprogrammet i rettsvitskap ved UiB vart vedteke av fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 12.03.2019.

Den reviderte instruksen trådde i kraft 1. august 2019, og erstatta følgjande retningsliner ved fakultetet:

  • Retningsliner for utforming av prøvar i jusstudiet
  • Retningsliner for karakterfastsetjing
  • Retningslinjer for godkjenning og valg av sensorer og undervisere

Protokoll frå fakultetsstyremøtet finst her.