Hjem
Det juridiske fakultet

Tilgjengelighetsguide for Det juridiske fakultet

Hele Dragefjellet er tilgjengelig for rullestol.

Kantinen på Det juridiske fakultet
Kantinen på fakultetet ligger en halv trapp ned fra området utenfor auditoriene. Her er det heis for rullestol.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Studiestedet består av tre deler: Dragefjellet skole, JUS1 som inneholder blant annet kantine og auditorier og JUS2 som har noen undervisningsrom. Byggene er koblet med innendørs gårdsrom, gangbro og heiser.

Innganger

Hovedinngangen til jussbygget er på Magnus Lagabøtes plass 1. Man kommer først inn i portrommet i gamle Dragefjellet skole. Mellom dette og JUS1 (6. etg.) er det et skråplan. Det er også inngang fra nedsiden av JUS1 (2. etg.).

JUS2 har adresse Jekteviksbakken 31, mens inngangen til undervisningsrom er fra Torborg Nedreaas' gate.

Parkering

Det er reservert parkeringsplasser for personer med funksjonsnedsettelse ved hovedinngangen og i garasjen under JUS2, inngang ved innkjørselen.

Auditorier og undervisningsrom

Det er avsatt plass til rullestoler foran i auditoriene. Alle undervisningsrom er tilgjengelige for rullestol, men i auditoriet i JUS2 er det trapper ned til podiet. Undervisningslokalene i JUS2 har inngang fra Torborg Nedreaas’gate, men rullestolbrukere kan benytte personalinngangen fra JUS1, 4. etasje og ta heis ned.

Kantine

Kantinen ligger en halv trapp ned fra området utenfor auditoriene. Her er det heis for rullestol.

Lesesaler, kontor og hvilerom

I Dragefjellet skole er det avsatt et par kontorer til studenter med funksjonsnedsettelse. Fakultetet behandler søknad om plass her. Hvilerommet ligger i nærheten av disse, og er åpent hele dagen.

Alle lesesaler er tilgjengelige for rullestol, og man kan søke om å reservere plass gjennom fakultetet: post@jurfa.uib.no
Fakultetet kan bidra med nødvendig tilpasning.

Teleslynge

Det er teleslynge i alle auditorier (IR-anlegg), og i enkelte seminarrom.