Hjem
Det juridiske fakultet

Sensurfrister ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet gis anledning til å fravike universitets- og høgskolelovens vanlige sensurfrist.

Vedtatt i møtet i Universitetsstyret 29.11.2018.

Det juridiske fakultet gis anledning til å fravike universitets- og høgskolelovens vanlige sensurfrist, slik:

  1. For eksamener innenfor mastergradsstudiet i rettsvitenskap, med unntak av mastergradsoppgaver, settes sensurfristen til 5 uker etter siste eksamensdato i emnet. Dersom eksamen holdes så sent at sensuren først foreligger i det påfølgende semesteret, utvides fristen med fire uker.
     
  2. For mastergradsoppgaver settes sensurfristen til to måneder fra innleveringen.
     
  3. Reglene gjelder til og med 31.12.2023.

Kilde: Lovdata