Hjem
Det juridiske fakultet

Studiekvardag ved Det juridiske fakultet

Korleis ser studiekvardagen for ein jusstudent ut?

Studentar i kantina
Studentkantina på jussbygget
Foto/ill.:
Eivind Senneset