Hjem
Det juridiske fakultet

Studiekvardag ved Det juridiske fakultet

Korleis ser studiekvardagen for ein jusstudent ut?

Tre smilende jusstudenter på Dragefjellet
Jusstudenter på Dragefjellet
Foto/ill.:
Ingvill Festervoll Melien, UiB