Hjem

Det juridiske fakultet

Studiekvardag ved Det juridiske fakultet

Korleis ser studiekvardagen for ein jusstudent ut?

studentkantine dragefjellet.jpg

Studentar i kantina
Studentkantina på jussbygget
Foto:
Eivind Senneset