Hjem
Det juridiske fakultet

Studentorganisasjoner og studentjobber

Engasjer deg - i studiet og utenfor studiet! På Dragefjellet finnes muligheter for både betalt og frivillig ekstraarbeid, begge deler gir verdifull erfaring for en fremtidig jurist

Trompet
Foto/ill.:
Alexander Øvrebø