Hjem
Det juridiske fakultet

Stand, profilering og rombestilling ved Det juridiske fakultet

Studentorganisasjonene ved fakultetet kan søke om å ha stand i Audun Hugleikssons hall (Vrimle).

Hovedinnhold

Alle studentorganisasjoner ved Universitetet i Bergen (UiB) skal sende søknad om bruk av arealer og rom til fakultetet. Andre aktører må henvende seg til Eiendomsavdelingen ved UiB.

Retningslinjene for studentorganisasjoners bruk av lokaler og profilering/informasjonsspredning ved fakultetet finner du nederst på siden.

Stands

Studentorganisasjonene ved fakultetet kan søke om å ha stand i Audun Hugleikssons hall (Vrimle). Søknad sendes på e-post til infosenter@jurfa.uib.no minst en uke før ønsket tidsrom for standen.