Hjem
Det juridiske fakultet

Rombestilling, stands og profilering ved Det juridiske fakultet

Studentorganisasjoner kan søke om å få bruke fakultetet sine undevisningsrom til sine arrangementer og aktiviteter. De kan også søke om å stå på stand i Audun Hugleikssons hall (Vrimle).

Hovedinnhold

Søknad om rom

Alle studentorganisasjoner ved Universitetet i Bergen (UiB) skal sende søknad om bruk av arealer og rom til fakultetet: 

Søknad om rom til studentaktiviteter ved Det juridiske fakultet

Andre aktører må henvende seg til Eiendomsavdelingen ved UiB.

Søknad om stand

Studentorganisasjonene ved fakultetet kan søke om å ha stand i Audun Hugleikssons hall (Vrimle). Søknad skal sendes inn minst en uke før ønsket tidspunkt for standen.

Søknad om stand ved Det juridiske fakultet