Hjem
Det juridiske fakultet

Historisk oversikt over professorer, ledelse og æresdoktorer

Oversikt over nåværende og tidligere professorer, dekaner, fakultetsdirektører og æresdoktorer ved Det juridiske fakultet.

Professorer


Professorer

ProfessorPeriode
Arvid Frihagen 1969–1995
Axel Hærem 1969–1994
Per Stavang1971–1998
Torkel Opsahl1972–1972
Kai Krüger 1973–2010
Tore Sandvik 1973–1985
Mons Sandnes Nygard1975–1991
Sverre Tønnesen 1976–1978
Jo Hov1976–1983
Nils Nygaard  1977–2002
Mads Henry Andenæs1979–1983
Jan Fridthjof Bernt1980–2013
Atle Grahl Madsen  1980–1989
Kristian Huser 1985–1997
Kåre Lilleholt1987–1989 og 1997-2006
Magnus Matningsdal 1987–1989
Henry John Mæland1988–2018
Gudrun Holgersen1991–2018
Edvard Vogt1993
Ernst Nordtveit1993–
David Doublet1995–2000
Ørnulf Rasmussen1995–
Erling Johannes Husabø 1998–
Jørgen Aall 1998–
Johan Giertsen 1999–
Jan Andersson2001–2006
Helge Thue2003–2007
Asbjørn Strandbakken2003–
Rune Sæbø2003–
Bjarte Askeland2005–
Henriette Sinding Aasen2006–
Filip Truyen 2007–2011
Torstein Frantzen  2007–2012
Jørn Øyrehagen Sunde2007–
Tore Lunde2008–
Berte-Elen Konow2009–
Erik Monsen 2009–
Karl Harald Søvig2010–
Jørn Jacobsen 2012–
Ragna Aarli 2012–
Thomas Eeg  2012–
Bent Liisberg2012–
Hans Fredrik Marthinussen2012–
Terje Einarsen 2013–
Eivind Kolflaath 2013–
Linda Grøning2013–
Jon Petter Rui2014–
Bjørn Henning Østenstad  2014–
Eirik Holmøyvik2014–
Magne Strandberg2014–
Ørnulf Øyen    2014–
Halvard Haukeland Fredriksen2014-
Hilde Hauge2015-
Sigrid Eskeland Schütz2015-
Ingunn Elise Myklebust2015-
Søren Koch2016-
Camilla Bernt2016-
Anneken Kari Sperr2016-
Anne Marie Frøseth2016-
Christian Franklin2016-
Bjørnar Borvik2017-
Gert Johan Kjelby2017-

 

Professor II

Professor IIPeriode
Kåre Lilleholt1989–1992
Magnus Matningsdal1989–1997
Anne Hilde Nagel1995–2004
Henning Koch2000–2005
Erich Schanze2006–2013
Bernt Hugenholtz2008–
Vibeke Vindeløv2008–2012
Larry Bakken2012–
Filip Truyen2012–
Raymond Corrado 2012–2015
Caroline Heide Jørgensen2014–
Volker Lipp2015-
Ben Folkvord2016-
Johan Boucht2017-

 

Dekaner


Dekaner

DekanPeriode
Hans Aaraas*1969–1970
Ørjar Øyen, Tore  Sandvik, Hallgrim Kløve, Jan-Petter Blom*

1970–1980

Mons Sandnes Nygard1980–1985
Nils Nygaard1986–1991
Kai Krüger1992–1995
Henry J. Mæland1996–1998
Ernst Nordtveit1999–2009
Asbjørn Strandbakken2009–2017
Karl Harald Søvig                        2017-

 

* I 1969–1970 lå juss under Det humanistiske fakultet. Dekan der på denne tiden var var Hans Aaraas.

* I 1970–1980 lå juss under Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Dekanene der i dette tidsrommet var Ørjar Øyen, Tore Sandvik, Hallgrim Kløve og Jan-Petter Blom.


Prodekaner (stedsfortredere)

ProdekanPeriode
Jo Hov1980–1983
Arne Fanebust1983–1984
Harald Hove1984–1985
Guri Greve1986
Per Stavang1986–1987
Jan Fridthjof Bernt1988–1989
Kai Krüger1990–1992
Henry J. Mæland1992–1995
Ernst Nordtveit1996–1998
Gudrun Holgersen1999–2001
Ørnulf Rasmussen2002–2004
Rune Sæbø2005–2009
Knut Martin Tande2009–2013
Berte Elen-Konow2013–2017
Anne Marie Frøset 2017-        

Prodekaner II / visedekaner

Prodekan II / visedekanOmrådePeriode
Rune SæbøUndervisning1996–1998
Erling Johannes HusabøUndervisning1999–2001
Kåre LilleholtUndervisning2002–2003
Asbjørn StrandbakkenUndervisning2004–2009
Anne Marie FrøsethForskning2009–2011
Ragna AarlieForskning2011–2013
Knut Martin TandeDigitalisering2013–2017
Bjørnar BorvikUndervisning2014–2017
Halvard Haukeland FredriksenUndervisning  2017-         

Fakultetsdirektører


Fakultetsdirektører (Før 1990: Fakultetssekretærer)

FakultetsdirektørPeriode
Norman Vetti*1969–1970
Norman Vetti, Jan Johnsen*1970–1980
Walter B. Nordgaard1980–1984
Øystein Søfteland (konstituert)1984–1985
Terje Steen Edvardsen1985–1987
Eivind Buanes1987–2012*
Øystein Lunde Iversen2012–

* I 1969–1970 lå juss under Det humanistiske fakultet. Fakultetssekretær der på denne tiden var Hans Aaraas.

* I 1970–1980 lå juss under Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Fakultetssekretærene der i dette tidsrommet var Norman Vetti, Jan Johnsen.

* Øystein Lunde Iversen var engasjert som vikar i to perioder i 2003–04, til sammen ca. ett år.


Assisterende fakultetsdirektører

Assisterende fakultetsdirektørPeriode
Henning Simonsen2003–2013

 

Instituttstyrere


Styrere ved Institutt for offentlig rett

StyrerPeriode
Arvid Frihagen1969–1980
Per Stavang1980–1983
Jan Fridthjof Bernt1984–1987
Henry J. Mæland1988–1991
Per Stavang1992–1993
Henry J. Mæland1994–1995

 

Styrere ved Institutt for privatrett

StyrerPeriode
Axel Hærem1969–1976
Nils Nygaard1976–1980
Kai Krüger1980–1981
Mads H. Andenæs1982–1983
Tore Sandvik1984
Kristian Huser1985
Kristian Wyller1986–1988
Kåre Lilleholt*1986–1987
Kai Krüger1988–1990
Johan Giertsen1990–1995

* Visestyrer Kåre Lilleholt  fungerte som styrer i 1986–1987.

Seksjonsformenn


Seksjonsformenn

SeksjonsformannPeriode
Arvid Frihagen1969
Axel Hærem1970
 1971
 1972 
Per Stavang/Axel Hærem1973
Per Stavang/Arvid Frihagen1974
Kai Krüger1975–1976
Mons Sandnes Nygard1977–1978
Nils Nygaard1979–1980

 

Æresdoktorer


Æresdoktorer

ÆresdoktorÅrstall
Torstein E. Echoff1985
Hans M. Michelsen1990
Helge Røstad1990
Johs. Andenæs1996
Bertil Bengtsson1996
Hanne Sophie Greve1996
Magnus Aarbakke2000
Karin Cornils2004
Peter Christian Müller-Graff2008
Maarit Jänterä-Jareborg2012
HAN Dayuan          2017

Listen ovenfor inneholder æresdoktorer som har vært foreslått av rådet/styret for Det juridiske fakultet.