Hjem
Det juridiske fakultet

Studentorganisasjoner ved fakultetet

Vil du engasjere deg i studietiden? Det finnes flere organisasjoner å velge mellom på fakultetet.

To gutter spille trompet.
Foto/ill.:
Alexander Øvrebø

Hovedinnhold

Juridisk studentutvalg

Juridisk Studentutvalg er studentenes fagpolitiske organ ved Det juridiske fakultet i Bergen.

JSU har tolv medlemmer, hvorav én leder, én nestleder og ti styremedlemmer med hvert sitt ansvarsområde. Representantene velges av studentene ved allmøter som avholdes i starten av hvert semester.

JSU arbeider for å fremme studentenes syn i alle saker som angår undervisning, studiesituasjon og drift ved fakultetet. Studentrepresentanter i Studieutvalget, Forskningsutvalget og ad-hoc komiteer blir innstilt av utvalget. I tillegg har utvalget et nært samarbeid med Fakultetsstyret og Studentparlamentet ved UiB.

Utenom fagpolitikk består utvalgets vanlig drift i eksempelvis utleie av bokskap og avholding av faglunsjer. Juridisk Studentutvalg er en del av organisasjonsstrukturen ved Universitetet, som det lokale studentorgan opprettet i samsvar med uhl. § 4-1.

Kontakt JSU

JSU kan kontaktes i kontorets åpningstider eller ved å sende e-post til jsu@uib.no

Åpningstider:
Mandag – onsdag kl. 11-13
Torsdag – fredag kl. 12-13

Juristforeningen

Juristforeningen i Bergen ble etablert 26. januar 1949, og har i over 60 år jobbet for å gi studentene et godt aktivitetstilbud.
Hovedmålet med arbeidet er å skape et inkluderende og engasjerende studentmiljø ved det juridiske fakultet. 

Foreningens undergrupper favner over et bredt interessefelt. De ulike undergruppene jobber med alt fra kultur, sport og faglig engasjement, så her finnes noe for enhver smak. 

Juristforeningen i Bergen er alltid åpen for alle studenter ved Det juridiske fakultet. For mer info se Juristforeningen sine nettsider eller facebookside

ELSA

ELSA Bergen er en del av den internasjonale studentorganisasjonen The European Law Students’ Association, verdens største uavhengige organisasjon for jusstudenter.

Elsa Bergen har tre undergrupper Academic Activities (AA), Student Trainee Exchange Program (STEP) og Seminar&Conferences(S&C) . Disse gruppene arrangerer prosedyrekonkurranse, studieturer, seminarer, dagsaktuelle foredrag, formidler traineeships og gir deg mulighet til å bli kjent med utvekslingsstudentene ved fakultetet i Bergen.

Som aktivt medlem i ELSA Bergen har du mulighet til å være med på å planlegge disse arrangementene og være med på å bestemme hva foredragene skal handle om og hvor turene skal gå. I tillegg får du mulighet til å bli del av det sosiale miljøet på tvers av undergruppene.

ELSA har kontortid hver tirsdag kl.11-13. Organisasjonen holder til i 2.etg. i gamlebygget.

Se nettsidene til ELSA Bergen

Mino.Jur Bergen

Mino.Jur Bergen er en studentorganisasjon med målet om å fremme kulturforståelse og minoritetskompetanse, samt skape nettverk og blant studenter og fremtidige arbeidsgivere. Mino.Jur ønsker å legge til rette for et godt faglig og sosialt utbytte gjennom nettverksbygging og vil arrangere en rekke spennende faglige og sosiale aktiviteter gjennom året. 
Alle jusstudenter som er interessert er velkommen til å delta.

Mino.Jur kan kontaktes på minojurbergen@gmail.com eller via Facebook

Congregatio Forensis

CF er jussens studentforening for praktiske og faglige tilskudd i studietiden. Vi er her for å skape en nær relasjon mellom studentene og aktører i næringslivet, og for å gi økt forståelse for jus og næringsliv i praksis. Studentforeningen er landsdekkende og har sitt hovedstyre i Oslo.

I Bergen består studentorganisasjonen av seks undergrupper, henholdsvis Conecto, Atrium, Consilium, Celebratio, Navigo og Juridica, som alle har til hensikt å gjøre overgangen fra studielivet til arbeidslivet mykere. Eksempelvis setter Conecto studenter i kontakt med mentorer i næringslivet, mens Atrium arrangerer turer til rettssalen.

Les mer om CF og de ulike undergruppene på hjemmesidene, Facebook eller Instagram. De kan også kontaktes på bergen@forensis.no.

Foreningen Dragematen - Kafé Dragematen

Foreningen Dragematen holder til på Det juridiske fakultet. Foreningen driver Kafé Dragematen, og styrer økonomien til Straffbar.

Kafé Dragematen er jussfakultetets egen studentkafé som drives utelukkende av og for studenter. Vi holder til i 2. etasje i Jussbygget (nederste plan på gatenivå i Jekteviksbakken 29). Åpningstidene våre er i utgangspunktet mandag-torsdag fra 16:00 til 16:45. Vi selger middager til svært studentvennlige priser.

Som student kan du engasjere deg i Dragematen, både i styret og som servitør i kafeen. En stilling som servitør er delvis honorert, og med kort vei til og fra arbeidsplassen er dette en fin mulighet for deg som er glad i mat og ønsker noen studieavbrekk. Begge deler gir verdifull innsikt i det å drive en kafé.

Du finner mer informasjon om oss på Facebook og Instagram, og du kan komme i kontakt med oss på:

Juristforbundet - Student

Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for mer enn 21 000 jurister, advokater og juridiske studenter. Juristforbundet – Student er den største organisasjonen for jusstudenter i hele Norge, og har rundt 2.400 medlemmer.

Studentstyret består av representanter fra de tre juridiske fakultetene, og fra bachelorstudiene i jus. Vi jobber blant annet med å gjøre din studiehverdag enda bedre, å fremme jusstudenters interesser, utdanningspolitiske spørsmål, samt sosiale og faglige arrangementer.

Vi jobber for, og vi støtter deg fra første dag på studiet og gjennom hele karrieren. Som studentmedlem får du gratis innbo- og ulykkesforsikring inkludert i medlemskapet. Du får også tilgang til alle de gode fordelene som ordinære medlemmer får.

For mer informasjon se Juristforbundet - Student sin hjemmeside.

Kontakt oss på tlf: 40 00 24 25 eller mail: post@juristforbundet.no.