Hjem
Strategiarbeid - Det juridiske fakultet
STRATEGIMØTE

Diskuterte fakultetets strategi med eksterne

Det juridiske fakultet inviterte eksterne til komme med innspill til ny strategi for forskning og utdanning, på et møte i personalkantinen, fredag 4. november.

Strategimøte Det juridiske fakultet.
Det juridiske fakultet inviterte eksterne samarbeidspartnere til strategimøte på Dragefjellet 4. november.

Hovedinnhold

Som del av strategiprosessen inviterte fakultetet samarbeidspartnere fra privat og offentlig sektor, næringslivet, myndighetene og akademia for å få deres syn på utdanningens og forskningens betydning i et fremtidsperspektiv og behovet for samarbeidsflater i møte med store og uforutsette endringer.

Verken Justisdepartementet eller advokatfirmaene ønsket seg en nisjepreget jusutdanning. Det ble gitt uttrykk for at fakultetets viktigste bidrag til samfunnet og ansvar som kunnskapsinstitusjon er generalistutdanningen.

Det ble samtidig pekt på et stort behov for mer juridisk forskning og kandidater til arbeidslivet som forstår og kan jobbe med EØS-regelverket, energiomstilling og teknologiutvikling. Fakultetets regionale rolle med økt innsats mot rekruttering fra vestlandsområdet ble også vektlagt.