Hjem

Kommunikasjonsavdelingen

Hovedinnhold

Paneldebatt Christiekonferansen 2021

Kommunikasjonsavdelingen har overordnet ansvar for å tilrettelegge for intern og ekstern informasjon ved Universitetet i Bergen. Les mer om avdelingen

E‑post: post@ka.uib.no

Mediekontakt
Innenfor vanlig arbeidstid: 55 58 89 00

Utenom vanlig arbeidstid: kommunikasjonsdirektør Olaf Erlend Gundersen (Tlf. 908 90 793)

E-post: desk@uib.no

Kommunikasjonsavdelingen har kompetanse innen strategisk kommunikasjon, rådgiving, journalistikk, mediehåndtering, TV-produksjon, web, sosiale medier, foto, design og samfunnskontakt.

kommunikasjonsverktøy ved UiB
Kommunikasjonsstrategi UiB

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattformen er en av tre strategiske kommunikasjonsverktøy ved Universitetet i Bergen (UiB).

Handlingsplan
To personer filmer mann som står foran havet med isbreer i bakgrunnen

Handlingsplan for kommunikasjon 2016-2022

UiB er et internasjonalt forskningsuniversitet basert på akademisk frihet, kritisk tenkning og nysgjerrighetsdrevet forskning. Samfunnet og vitenskapen skal dra nytte av vår kompetanse. Kunnskapen skal demokratiseres og når beslutninger i samfunnet tas, skal UiBs kompetanse være kjent og bli brukt.