Hjem

Kommunikasjonsavdelingen

UiB strategi illustrasjon

Kommunikasjonsavdelingen har overordnet ansvar for å tilrettelegge for intern og ekstern informasjon ved Universitetet i Bergen. Les mer Les mer om avdelingen

Telefon: 55 58 69 00
E‑post: post@ka.uib.no

Mediekontakt

Telefon innenfor vanlig arbeidstid: 55 58 89 00

Mediekontakt utenom vanlig arbeidstid: Kommunikasjonsdirektør Tor Godal, tlf. 971 17 502

E-post: desk@uib.no 

 

Kommunikasjonsavdelingen har kompetanse innen strategisk kommunikasjon, rådgiving, journalistikk, mediehåndtering, TV-produksjon, web, sosiale medier, foto, design og samfunnskontakt.

kommunikasjonsverktøy ved UiB
Kommunikasjonsstrategi UiB

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattformen er en av tre strategiske kommunikasjonsverktøy ved Universitetet i Bergen (UiB).

Handlingsplan
To personer filmer mann som står foran havet med isbreer i bakgrunnen

Handlingsplan for kommunikasjon 2016-2022

UiB er et internasjonalt forskningsuniversitet basert på akademisk frihet, kritisk tenkning og nysgjerrighetsdrevet forskning. Samfunnet og vitenskapen skal dra nytte av vår kompetanse. Kunnskapen skal demokratiseres og når beslutninger i samfunnet tas, skal UiBs kompetanse være kjent og bli brukt.