Hjem

Kommunikasjonsavdelingen

To personer filmer mann som står foran havet med isbreer i bakgrunnen

Kontakt

Telefon: 55 58 69 00 | E‑post: post@ka.uib.no
Mer om avdelingen | Kontaktinformasjon | Brukerstøtte

Kommunikasjonsavdelingen har overordnet ansvar for å tilrettelegge for intern og ekstern informasjon ved Universitetet i Bergen. Avdelingen har kompetanse innen strategisk kommunikasjon, rådgiving, journalistikk, mediehåndtering, TV-produksjon, web, sosiale medier, foto, design og samfunnskontakt. Ansatte ved UiB finner veiledning til Kommunikasjons­avdelingens tjenester på universitetets ansattsider.

kommunikasjonsverktøy ved UiB
Kommunikasjonsstrategi UiB

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattformen er en av tre strategiske kommunikasjonsverktøy ved Universitetet i Bergen (UiB).

Handlingsplan
Frå filming av MOOC på Grønland

Handlingsplan for kommunikasjon 2016-2022

UiB er et internasjonalt forskningsuniversitet basert på akademisk frihet, kritisk tenkning og nysgjerrighetsdrevet forskning. Samfunnet og vitenskapen skal dra nytte av vår kompetanse. Kunnskapen skal demokratiseres og når beslutninger i samfunnet tas, skal UiBs kompetanse være kjent og bli brukt.