Hjem

Kommunikasjonsavdelingen

To personer filmer mann som står foran havet med isbreer i bakgrunnen

Kontakt 

Telefon: 55 58 69 00
E‑post: post@ka.uib.no
Mer om avdelingenKontaktinformasjon - Brukerstøtte

Kommunikasjonsavdelingen har overordnet ansvar for å tilrettelegge for intern og ekstern informasjon ved Universitetet i Bergen. Avdelingen har kompetanse innen strategisk kommunikasjon, rådgiving, journalistikk, mediehåndtering, tv-produksjon, web, sosiale medier, foto, design og samfunnskontakt.

Ansatte ved UiB finner veiledning til Kommunikasjons­avdelingens tjenester på universitetets ansattsider.

Kommunikasjonsstrategi UiB

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattformen er en av tre strategiske kommunikasjonsverktøy ved Universitetet i Bergen (UiB).

Frå filming av MOOC på Grønland

Handlingsplan for kommunikasjon 2016-2022

UiB er et internasjonalt forskningsuniversitet basert på akademisk frihet, kritisk tenkning og nysgjerrighetsdrevet forskning. Samfunnet og vitenskapen skal dra nytte av vår kompetanse. Kunnskapen skal demokratiseres og når beslutninger i samfunnet tas, skal UiBs kompetanse være kjent og bli brukt.